HTML5 Hap Pas Hapi: Vendosja e simboleve

Autor: Skender Mustafi Simbole speciale në HTML llogariten të gjitha ato që nuk janë të zakonshme në tastiere. Ndodh që shpesh herë të shohim në faqe të ndryshme të paraqiten simbole të çuditshme në vend të shkronjës ë ose ç. Zakonisht këso probleme paraqiten në raste të redaktimit të HTML kodit të faqes. Të ngjashme janë problemet nëse tentoni të përktheni ose rregulloni kodet e Sistemeve për Menaxhimin e Përmbajtjeve si WordPress, Jomla e të tjera. Për të zgjidhur këto probleme duhet të shfrytëzojmë kode të cilat gjenerojnë simbolin e dëshiruar, në…

Read More

HTML kodet e simboleve

Mështë janë të paraqitura html kodet përmes të cilëve mund të shkruhet simbole ose shkronja të caktuara. Ky është kompleti standard i ASCII simboleve,HTML emrav, ISO 10646, ISO 8879, ISO 8879 Alfabeti Latin Nr. 1. ASCII Html numri Html emri Dec Hex Simboli 32 20   33 21 ! ! 34 22 “ " " 35 23 # # 36 24 $ $ 37 25 % % 38 26 & & & 39 27 ‘ ' 40 28 ( ( 41 29 ) ) 42 2A * * 43 2B…

Read More