30+ thënie nga Steve Jobs

Përktheu dhe përshtati: Skender Mustafi

  1. Steve JobsNganjëherë jeta u bie në kokë me tullë. Mos humbni besimin.
  2. Koha juaj është e kufizuar, kështu që mos e humbni duke jetuar jetën e tjetërkujt. Mos bini në kurth nga dogma – që është të jetuarit me rezultatet e të menduarit të njerëzve tjerë. Mos e leni që zhurma e mendimeve të të tjerëve të u tërheq nga zëri juaj i brendshëm. Dhe më e rëndësishmja, të keni fuqi të pasoni zemrën dhe intuitën tuaj.
  3. Gjërat nuk duhet të ndryshojnë botën për të qenë të rëndësishme. Read more about 30+ thënie nga Steve Jobs