Etiketimet Postime të etiketuara me "tregime islame"

Etiketim: tregime islame

Bindja e fëmijës

Një natë Ebu Jezid el-Bistami u ngrit të falë namaz nate, por papritmas e sheh të birin e tij pranë. Meqë djali i tij...

Vlera e tubimit

Ebu Hurejre r.a transmeton se i Dërguari i Allahut rrëfen një bisedë mes Zotit të Madhërishëm  dhe disa melekëve: “Allahu ka disa melek të tjerë...

Thënie nga Omer ibën Hattabi

Kjo është bota juaj Thotë Hasani (r.a): Kaloi Omeri (pëlqimi i All-llahut qoftë mbi të) pranë një vendi mbeturinash dhe u ndalua pranë tij. Shokët...

Aliu r.a. dhe çifuti

Në kohën e hilafetit të Aliut r.a. gjykatës ishte Shurejhu. Aliu r.a. kishte humbur mburojën që e pëlqente më së shumti. Një ditë,  teksa...

Herë kështu e herë ashtu

Një ditë Ebu Bekri takoi Handhalen r.a dhe e pyeti se si i kishte hallet. Tejet i prekur dhe i lëkundur, Handhala iu përgjigj: “Handhala...

Imam Ebu Hanife dhe humbësi i thesarit

Transmetohet se një njeri, në një natë, u nis për te Ebu Hanife dhe pasi iu drejtua, i tha: “O Imam, ka kohë që...

Xhafer Sadiku dhe sprova

Stërnipi i Profetit Muhammed s.a.v.s. Xhafer Sadiku r.a., emri i vërtetë i të cilit ka qenë Muhammed ibn Ali ibn Husejn r.a., e kishin...

Martesa me dije

Nxënësi i imam Samarkandiut, Ebubekir el-Kasani, i cili i kishte tërhequr vëmendjen shpesh me zellin dhe devotshmërinë e tij, një ditë kërkoi dorën e...

Iftari

Enes ibn Maliku kishte vite që shërbente në shtëpinë e Profetit të nderuar Muhammedit (paqja qoftë mbi të) Gjatë agjërimit, i gjithë iftari dhe...

Me gra unë çdo dit rrihem

Dhëndëri i vështirë, "burrë", i fortë, i njohur në gjithë nahinë. E nusja e dobët, e nuse de. Nusja e re, në shtëpi të re,...

Përgjigjet e shpejta të imam Shafiut

Një grup dijetarësh ishin xhelozë ndaj imam Shafiut. Menduan një ditë t’i bëjnë një kurth me disa pyetje në lëmin e fikut, madje në...

Ebu Hanifja dhe Ebu Jusufi

Një herë gjersa Ebu Jusufi, nxënësi Ebu Hanifes, ishte i sëmur, Ebu Hanifja duke u frikësuar se mos i ndodhte diçka, disa shokëve të...

Ebu Hanifja dhe havarixhët

Ebu Hanifja pengonte havarixhët edhe sektet e tjera, të cilat përpiqeshin të shtrembëronin mësimin islam, andaj ata mundoheshin të e eliminonin në çdo mënyrë. Pasi...

Kërkimi i së vërtetës

Një herë el-Evzai fakihu i Sirisë i thot Ibën el-Mubarakut: "Kush është ky bidatçi i cili ka dalë nga Kufe, i quajtur Ebu Hanife? Ibën...