Përcaktimi i bazës për segmentim të tregut

Autor: Skender Mustafi, MSc BIS Përcaktimi i bazës për segmentim ka për qëllim edhe përzgjedhjen e metodave për segmentimin e tregut. Përmes hapit të parë, ndërmarrja përcaktohet për idenë bazë mbi të cilën do të zhvillohet i tërë biznesi. Mbi këtë ide është për qëllim dhe një treg i synuar i cili duhet identifikuar. Ky veprim mund të realizohet duke shfrytëzuar metoda të ndryshme të cilat ofrojnë informacione mbi segmentet e parazgjedhura të tregut. Kjo është faza në të cilën identifikohen konsumatorët e rëndësishëm nga ata më pak ose të…

Read More

Analiza e Poterit – Pesë forcat

Autor: Skender Mustafi Struktura e njohur me emrin “Pesë forcat e Porterit” ose “Analiza e Porterit”, për të analizuar industrinë dhe zhvillimet e strategjisë së biznesit, u zhvillua nga Michael E. Porter në Shkollën e Biznesit të Haruardit ( origjinal: Hardward Business School) në vitin 1979. Porter merr për bazë pesë forca të cilat ndikojnë drejtpërdrejtë në suksesin e biznesit të një ndërmarrje që më pas nga kjo analizë të nxirret në pah vlera të cilën ndërmarrja krijon dhe kapë, si dhe strategjitë të cilat mundësojnë zhvillimin e suksesshëm të…

Read More

Ndikimi i Internetit në ndryshimet në treg

Autor: Skender Mustafi Interneti dhe teknologjitë informatike jo vetë që kanë çrregulluar sinjalet e tregut, por gjithashtu kanë ndryshuar edhe rëndësinë e shumë faktorëve kyç të biznesit tradicional. Interneti ofron mundësi të reja marketingu, duke ndryshuar ndërlidhjen dhe ndërveprimin në mes funksioneve të marketingut, duke shtuar mjete të reja marketingu, instrumente të reja, e të tjera (Mustafi, Jost, & Nguien, 2011). Në këtë mënyrë, përfshirja në biznesin elektronik, për shkak të këtyre ndryshimeve, relativisht është lehtësuar (Porter, 2008). Interneti ka mundësuar rikonfigurimin e industrive ekzistuese të cilat kanë qenë të ndërlidhura…

Read More