HTML5 Hap Pas Hapi: Përpilimi i listave

Autor: Skender Mustafi Nga elementet shumë të rëndësishme të ueb faqes janë edhe listat të cilat mundësojnë organizimin e numërimeve ose rradhitjes së përmbajtjeve të ndryshme. Njihen tre lloje të listave të cilat mund të programohen përmes HTML-së: Listat e numërimit Listat e me shenja Listat e definicioneve Etiketa për paraqitjen e listave të numërimit është <ol></ol>, etiketa për paraqitjen e listave të shenjave është <ul></ul>, kurse etiketa për paraqitjen e listave të definuara është <dl></dl>. Etiketa, pjesë përbërëse e listave të numërimit dhe atyre me shenja që paraqet elementet e listës është <li></li>. Listat…

Read More