Ueb shërbimet, gjendja aktuale

Koha nevojshme për ta lexuar shkrimin, rreth 1 minutë

http://fjalaime.ch/wp-content/uploads/Puinim-Diplome-Ueb-sh%C3%ABrbimet-gjendja-aktuale-nga-Valdete-ZENUNI.pdf

Komentet nga Facebook:

Po këto keni lexuar?!!

Leave a Comment