Virtual TechTracker

Koha nevojshme për ta lexuar shkrimin, rreth 1 minutë


Virtual TechTracker
është softuer që ofron CNet. Programi analizon listën e programeve të instaluara në kompjuterin tuaj dhe krahason me bazën e programeve tek CNet dhe instalon versionet më të reja të programeve. Programet mund të instalohen manualisht ose edhe të bëhen automatikisht nëse ju konfiguroni.

Të dhënat mbi softuerin
Emri: Virtual TechTracker
Autor: CNet
Çmimi: falas dhe TechTracker Plus+ me pagesë
Madhësia: 3.80 MB

Download App

Komentet nga Facebook:

Po këto keni lexuar?!!

Leave a Comment