Zhvillimi i Aftësive të OJF-ve – Menaxhimi i projektit nga Ermira Lubani

Koha nevojshme për ta lexuar shkrimin, rreth 1 minutë

http://documents.rec.org/publications/ProjectManagementAlbanian.pdf

Komentet nga Facebook:

Po këto keni lexuar?!!

Leave a Comment