27 mënyra speciale për kërkim të lehtë në Google

Përgatiti: Skender Mustafi

foto ngra tirana kerkim ne GoogleTek Google.com mund të realizohen edhe kërkime shumë specifike duke fituar rezultate të sakta të cilat përputhen me kërkimin specifik. Në vazhdim do të paraqesim listën e kërkimeve dhe nga një nyje shembull.

Lehtësim në kërkim

 1. Kërkim nga një ueb faqe e caktuar
  Si të kërkohet: site:faqja fjala që kërkon
  Shembull: site:fjalaime.ch truqe

 2. Largim i rezultateve të një ueb faqeje të caktuar
  Si të kërkohet: fjala ueb faqja
  Shembull: tirana -wikipedia.org -wikitravel.org

 3. Largimi i një fjale nga rezultatet e kërkimit
  Si të kërkohet: fjala ose fjalia fjala
  Shembull: humor shqip -stupcat

Llogaritje

 1. Operacione matematikore
  si mbledhje, zbritje, shumëzim, pjestim, rrënja katrore e të tjera. Këto veprime mund të realizohen veçmas ose të kombinuara.
  Si të kërkohet: + mbledhje; – zbritje ; () grupimi i operacioneve; shumëzim; / pjesëtim; sqrt(numri) rrënja katrore; log(numri) llogaritmi; sin(numri) sinusi; cos(numri) cosinusi; tan(numri) tangjenti; ctan(numri) kontangjenti; nurmi% aq përqind; numri% of numri sa përqind nga numri i dytë;
  Shembull: 10% of (sqrt((24-4)
  5)+(40+8)/2)

 2. Largësia mes dy vendeve
  Si të kërkohet: From vendi to vendi ose Navigate to vendi – për të gjetur vendin e caktuar nga vendi ku ndodheni për momentin
  Shembull: from Tirana to Ferizaj ose navigate to Vlorë

 3. Konvertim vlerash
  Si të kërkohet: vlera in vlera
  Shembull: km in miles ose liter in gallon

Informacione mbi një vend

 1. Popullata e një vendi
  Si të kërkohet: population in vendi
  Shembull: population in Tirana ose population in Albania

 2. Rritja e popullsisë së një vendi
  Si të kërkohet: Shteti population growth rate
  Shembull: Albania population growth rate ose US population growth rate

 3. Hapësira territoriale e një vendi
  Si të kërkohet: area of vendi (qyteti, shteti, …)
  Shembull: area of Prizren

 4. Temperatura në një vend
  Si të kërkohet: temperature in vendi
  Shembull: temperature in Tirana

 5. Ora në një vend
  Si të kërkohet: time in vendi
  Shembull: time in Tirana

 6. Kryeqyteti i një shteti
  Si të kërkohet: capital of shteti
  Shembull: capital of Kosova

 7. Presidenti i një vendi (nëse ka)
  Si të kërkohet: president of shteti
  Shembull: president of Albania

 8. Kyeministri i një vendi (nëse ka)
  Si të kërkohet: prime minister of shteti
  Shembull: prime minister of Albania

 9. Ku gjendet një ndërtesë, organizatë, kompani etj.
  Si të kërkohet: Where is vendi? – Ku gjendet venti?
  Shembull: Where is Pallati i Kongreseve? ose Where is Gjimnazi Sami Frashëri?

 10. Më shfaq foto të një vendi të caktuar
  Si të kërkohet: Show me pictures of vendi. – Më shfaq foto nga vendi.
  Shembull: Show me pictures of Xhamia e Larme

 11. Atrakcionet e një vendi
  Si të kërkohet: What are some attractions in vendi? – Cilat janë disa atraksione në vendi?
  Shembull: What are some attractions in Saranda? – Cilat janë disa atraksione në Sarandë?

Informacione mbi një person

1. Vendlindja dhe ditëlindja e një personi, sa i vjetër është personi
Si të kërkohet: personi place of birth – vendi i lindjes ; personi date of birth – ditëlindja ; how old is personi – sa i vjetë është personi
Shembull: Ahmet Zogu place of birth ose Hasan Prishtina date of birth ose How old is Rexhep Qosja

Ekonomi

 1. Konvertim valutash (google.al nuk jep informacione)
  Si të kërkohet: valuta in valuta
  Shembull: LEK in CHF ose CHF in LEK ose 2345 LEK in CHF

 2. Kontrolli i rrjedhave të një shoqërive aksionare në botë
  Si të kërkohet: kodi i shoqërisë aksionare si psh. GOOG për Google, YHOO për Yahoo, PG për Procter & Gamble Co e të tjera
  Shembull: YHOO

 3. Kush e themeloi komaninë?
  Si të kërkohet: Who founded kompania? – Kush e themeloi kompaninë?
  Shembull: Who founded Apple? ose Who founded Microsoft? ose Who founded Mabetex? ose Who founded IPKO? 

Sport

 1. Rezultatet sportive në futboll (vetëm për ligat e mëdha)
  Si të kërkohet: ekipi vs ekipi
  Shembull: Inter VS Juventus

Fluturime

 1. Fluturimi i caktuar
  Si të kërkohet: kodi i fluturimit
  ShembullAZ 524

Ifromacione interneti

 1. IP adresa ime
  Si të kërkohet: my ip
  Shembull: my ip

Informacione mbi pemët e perimet

 1. Informacione mbi pemët dhe perimet
  Si të kërkohet: fruti calories – kaloritë e frutit; compare fruti and fruti- krahaso frutin dhe frutin
  Shembull: apple calories ; compare cherry and grape ose  watermelon calories ose compare watermelon and melon

 2. Informacione mbi pemët dhe perimet
  Si të kërkohet: fruti calories – kaloritë e frutit; compare fruti and fruti- krahaso frutin dhe frutin
  Shembull: apple calories ; compare cherry and grape ose  watermelon calories ose compare watermelon and melon

Festat

 1. Kërkimi i festave të caktuara
  Si të kërkohet: When is festa?
  Shembull: When is new year? ose When is Islamic new year? ose When is labor day in Europe? etj.

Përkthime

1. Si thua një fjalë në njëgjunë tjetër (nga anglishja në një gjuhë tjetër)
Si të kërkohetHow do you say ‘fjala’ in gjuha?
Shembull: How do you say ‘sunshine’ in Albanian?

Planetet

 1. Kërkimi i informacioneve mbi diellin (google.al nuk jep informacione)
  Si të kërkohet: When is sunrise in vendi? – Kur lind dielli në vendi? ; When is sunset in vendi? – kur pedëndon dielli në vendi?
  Shembull: When is sunrise in Tirana? ose When is sunset in Prishtina?

 2. Vlera të ndryshme
  Si të kërkohet: planeti size – madhësia e planetit të caktuar; light speed – shpejtësia e dritës; PI – vlera e pi; sound speed – shpejtësia e zërit; planet planet distance – distanca mes dy planeteve
  Shembull: earth size ; light speed ; PI ; sound speed ; earth jupiter distance

Komentet nga Facebook:

Po këto i keni lexuar?

Komentoni