20 aplikacione për përpilimin e UML diagrameve

Përgatiti: Skender Mustafi

 Meqë është fjala për diagrame specifike, pra UML, dhe mendoj se ju tani e dini se për çfarë është fjala si dhe i dini rregullat e realizimit të UML diagrameve, nuk po bëj përshkrimin e aplikacioneve.

 1. AgroUML– softuer
 2. UMLet – softuer
 3. StarUML – softuer
 4. BOUML – softuer
 5. UML Graph – softuer
 6. Diagramlyonline aplikacion pa nevojë për regjistrim
 7. Dia– softuer
 8. Diagram Designer– softuer
 9. gliffy – online aplikacion me regjistrim
 10. yED – softuer
 11. GoVisual – softuer
 12. ATL – softuer
 13. Violet UML Editor – softuer
 14. Astah Community – softuer
 15. Graphor – softuer
 16. Modelio – softuer
 17. Open ModelSphere – softuer
 18. Umbrello – softuer
 19. NClass – softuer
 20. UML Pad – softuer

SUKSESE!

Komentet nga Facebook:

Skender Mustafi

Themelues dhe mirëmbajtës i portalit “Fjalaime.ch”. BSc. i Administrimit të Biznesit dhe MSc. i Sistemeve Informative të Biznesit. Me punë dhe qendrim të përkohshëm në Zvicër, Winterthur. Studimet e mia qoftë akademike, qoftë private pasojnë sferën e ekonomsë me përqëndrim në drejtimet e menaxhimit dhe marketingut dhe teknologjisë informative me përqëndrim në shfrytëzimin e teknologjisë informative për zhvillim të biznesit..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *