20 shkurtesa për tastierë që secili duhet ditur

Përgatiti: Skender Mustafi

Përdorimi i tastierës dhe shkurtesave të mundshme përmes kombinimit të pullave të ndryshme shpesh herë është më efikase se veprimi me mi. Për shembull, përzgjedhja e tekstit me tastierë dhe kopjimi i tij është veprim më i shpejtë se sa përzgjedhja e po të njëjtit tekst, hapja e menysë, gjetja e fushës për kopjim dhe përzgjedhjes e veprimit për kopjim përmes miut, kjo për më tepër kërkon largimin e duarve nga tastiera për të kapur miun. Pra meqë tanimë i keni duar pran tastierës atëherë veproni me të duke përdorur shkurtesat e mundshme. Më poshtë do të paraqes 20 shkurtesat që më shpesh nevojiten gjatë punës sonë të përditshëm me kompjuter.

 1. Ctrl + A – për të përzgjedhur një dokument të tërë sado që të jetë i madh thjeshtë shfrytëzoni këtë kombinim.
 2. Ctrl + C – kopjon tekstin ose elementin (psh. foto, skedë, diagram, tabelë e të tjera) e përzgjedhur. Në këtë rast për shembull ky veprim është shumë i nevojshëm gjatë të shkruarit të artikujve në gjuhën shqipe pasi që kemi nevojë shpesh për shkronjën “ë”. Pra, duke shfrytëzuar tastierën e shkruajmë një ë (ctrl+137 ë e vogël, dhe ctrl+0102 ë e madhe), përzgjedhim atë dhe e kopjojmë.
 3. Ctrl + V – tekstin ose objektin e kopjuar e hedhim në vendin ose/dhe vendet e dëshiruara. Pra shkronjën ë që më parë e kopjuam një herë mund te e hedhim përgjatë teksti që po shkruajmë sa herë që të duam, kuptohet ky veprim është i mundur përderisa nuk kemi kopjuar diç tjetër.
 4. Ctrl + H – Përmes këtij kombinimi mund të e hapni dritaren e cila u mundëson të zëvendësoni ndonjë pjesë të tekstit me pjesë tjetër në Word dhe programet tjera për përpunim të dokumenteve .
 5. Ctrl + Z dhe Ctrl + Y – Përmes shkurtesës së pare ju ktheni prapa ndryshimin e bërë. Shembull, nëse në tekst keni një foto dhe e grisni, atëherë përmes kësaj shkurtese ju e ktheni prapa. Nëse përsëri dëshironi që veprimin e kthimit te e riktheni në gjendjen e mëparshme, atëherë shfrytëzoni shkurtesën Ctrl + Y.
 6. Ctrl + F – hape dritaren e cila kërkon në programin që keni hapur. Shembull për të gjetur një fjalë ose një pjesë të tekstit në Word ose pdf, atëherë shfrytëzoni këtë shkurtesë.
 7. Alt + Tab ; Shift + Alt + Tab dhe Windows + Tab – Kombinimi i parë bën lëvizjen nëpër programet e hapura nga e majta në të djathtë, kurse kombinimi i dytë nga e djathta në të majtë. Shfrytëzuesit e Windows 7 mund të i shfletojnë programet e hapura edhe përmes pulles Windows + Tab
 8. Ctrl + Tab – përmes kësaj shkurtese mund të kaloni nëpër dritare (tabs) të një shfletuesi, shpejt dhe lehtë.
 9. Ctrl + Shenja majtas ose djathtas + Delete – realizon grisjen e fjalëve në vend të grisjes vetëm të shkronjave në një tekst, psh në Word
 10. Ctrl + S – Duke punuar në ndonjë dokument në Word, Excel, PowerPoint ose në ndonjë program tjetër tek i cili shkruani, ose projektoni diç mos harroni që herë pas here të e ruani punën tuaj të realizuar që të mos u shkoj huq nga ndonjë ngjarje e pa pritur. Pra bëjeni shprehi këtë kombinim gjatë punës suaj.
 11. Ctrl + Home ose Ctrl + End – Nëse keni dokument disa faqesh atëherë shumë lehtë mund të kaloni në kokë ose në fund të dokumentit. Me kombinimin e parë kaloni në kokë të dokumentit, kurse me kombinimin e dytë në fund të tij.
 12. Ctrl + P – kaloni tek shtypësi (printeri) me këtë kombinim të shpejtë. Ky kombinim funksionon si tek programet për përpunim të dokumenteve gjithashtu edhe tek shfletuesit p.sh. tek Firefox ose Explorer mund të e shfrytëzoni për të shtypur ndonjë faqe të caktuar.
 13. Shenja siper ose shenja poshtë ose pulla për hapësirë (pulla që ndan shkronjat me një hapësirë) – Me këto tri pulla mund të lëvizni faqen e internetit poshtë-sipër pa pasur nevojë që të bëni zhurmë me rrotën e miut.
 14. F5 – freskon dritaren në Windows ose faqen e internetit.
 15. Windows + D – përmes kësaj shkurtese kaloni shpejtë tek Desktopi.
 16. Windows + M – minimizon dritaren ose softuerin që për momentin e keni të hapur.
 17. F2 – skedën ose dosjen e përzgjedhur paraprakisht mund të riemëroni.
 18. Alt + Enter – përmes kësaj shkurtese mund të i shihni të dhënat e skedarit ose arkivit ose programit. Thjeshtë përzgjidhni skedarin dhe përmes këtij kombinimi kaloni tek “properties”.
 19. Ctrl + Shift + Esc – nëse kompjuteri juaj ose ndonjë nga programet u bllokohet dhe nuk mund të e mbyllni, atëherë duhet të kaloni tek “Windows Task Manager” për të mbyllur programin që u shkakton probleme. Përmes këtij kombinimi mund të kaloni shpejtë tek “Windows Task Manager”.
 20. Windows Logo + L – mbylleni windowsin. Pra nëse dëshironi shpejtë të largoheni nga kompjuteri pa e fikur, pa u çkyçur nga asnjë program, atëherë shfrytëzoni këtë kombinim. Ju menjëherë largoheni automatikisht nga Windows dhe kaloni tek hapësira për të dhënë fjalëkalimin për kthim. Kombinim shumë praktik.

Suksese!

Komentet nga Facebook:

Po këto i keni lexuar?

Komentoni