Jezui, djali i Marisë: A vdiq Jezui me të vërtetë?

Ideja e vdekjes së Jezuit në kryq është qendrore në besimin e krishterë. Prezanton bindjen se Jezui vdiq për mëkatet e njerëzimit. Kryqëzimi i Jezuit është diktrinë jetësore në krishterim; megjithatë muslimanët mohojnë tërësisht këtë. Para se të përshkruajmë se çfarë besojnë muslimanët rreth kryqëzimit të Jezuit, do të ishte me dobi të kuptohej se çfarë reagimi kanë muslimanët rreth nocionit të “mëkatit origjinal”. Kur Adami dhe Eva hëngrën nga pema e ndaluar në parajsë, ata nuk u joshën nga një gjarpër. Ishte Djalli i cili i lajkatoi dhe mashtroi…

Read More