Java Klasë: Leximi i një tekst dokumenti

Java Klasë

Autor: Skender Mustafi Në këtë artikull ju paraqesim metodën më të thjeshtë të leximit të një tekst dokumenti përmes një klase në Java. Kodi është i mbështetur nga JRE7 dhe biblioteka e mbajtur nga Java. /** * Importon klasët BufferedReader, FileReader dhe IOException nga Java biblioteka * @param args */ import java.io.BufferedReader; import java.io.FileReader; import java.io.IOException; public class BufferedReaderExample { /** * Lexon tekstin brenda një .txt dokumenti * @param args */ public static void main(String[] args) { BufferedReader br = null; try { String sCurrentLine; // Përcaktoni URL-në ku gjendet…

Read More