Besimi në shkencë

Shkruan: Skender Mustafi Edhe zhvillimi vargor shkencor bazohet në besim. Po të mos ishte kështu, zhvillimet e tanishme teknologjike jo që do të kishin këtë shpejtësi që kanë sot, por madje nuk do të mund të shihnin asnjëherë dritën në shumë pika. Kjo është thjeshtë për shkak të nevojës, në gjendje mos besimi, për të vërtetuar çdo të arritur nga shkencëtarët paraprirës. Në këtë pikë nuk mjafton pohimi “por është vërtetuar në aspekt shkencor” sepse është i ngritur mbi besim, por vetëm pohimi “kam vërtetuar argumentimin shkencor”. Sipas kësaj çdo…

Read More