210+ thënie mbi familjen

Përgatiti: Skender Mustafi

 1. Më të mirët nga ju janë ata të cilët janë më të mirët për familjet e tyre. – Muhammed Ibn Abdullah (paqja qoftë mbi të)

 2. Në lidhjet familjare, dashuria në të vërtetë shqiptohet “K.O.H.Ë – Dieter F. Uchtdorf
 3. Njeriu duhet sjellë ndjeshëm dhe sjellshëm me fëmijët. Jeta familjare është lidhja më e mirë. Fëmijët janë gjykatësit tanë më të mirë. – Otto von Bizmark
 4. Pasardhësit njeriu nuk mund t’i ndryshojë, por mund të përcaktojë çfarë do të ndodhë me pasardhësit. – François de la Rachefoucauld
 5. Çdo gjeneratë përqesh baballarët, përqeshë gjyshërit dhe admiron stërgjyshërit. – William Somerset Maugham
 6. Gjithmonë kisha frikë të mos bëhem si babai im. Tani jam, dhe nuk është aspak keq. – Manfred Krug
 7. Vetëm te nipërit është njeriu gati që përafërsisht t’i kuptoj fëmijët. – Erich Kärstner
 8. Të bëhesh baba nuk është vështirë, të jesh baba nga ana tjetër shumë. – Wilhelm Busch

 9. Nëna është personi i vetëm në botë i cili të do para se të të shohë. – Johann Heinrich Pestalozzi
 10. Vetëm kur njeriu e sheh si janë bërë nipërit e kupton si i ka edukuar fëmijët. – Erich Maria Remarque
 11. Për një baba të cilit i vdes fëmija, vdes e ardhmja. Për një fëmijë të cilit i vdes babai, vdes e kaluara. – Berthold Aurbach
 12. Në fund të jetës suaj, nuk do të pendoheni që nuk keni kaluar edhe një test, që nuk keni fituar edhe një aktgjykim, ose që nuk keni realizuar edhe një marrëveshje. Ju do të pendoheni për kohën që nuk e keni kaluar me burrin, shokun, fëmijën, prindin. – Barbara Bush
 13. Koha me familje është kohë e shenjtë dhe duhet mbrojtur e respektuar. – Boyd K. Packer
 14. Dëgjoni me vëmendje çdo gjë që do t‘u thotë fëmija juaj, pavarësisht çka. Nëse nuk dëgjoni me padurim gjërat e vogla kur ata janë të vegjël, ata nuk do tua tregojnë gjërat e mëdha kur do të rriten, sepse për ata e gjithë kjo ka qenë gjë e madhe. – Catherine M. Wallace

 15. Familja është gjëja më e rëndësishme në botë. – Princesha Diana
 16. Për ne familje do të thotë vendosja e duarve rreth njëri tjetrit dhe të qenit aty. – Barbara Bush
 17. Disa nga diskutimet më të rëndësishme që kam pasur ndonjëherë kanë ndodhur tek familja ime në tavolinën e darkës. – Bob Ehrlich
 18. Familja është zbukurim, nuk është pronë. Nëse e shohim si lule, atëherë sikur që kënaqemi me të, kemi dhe përgjegjësi për të pavarësisht se cili është roli ynë. – Skender Mustafi
 19. Katër gjëra e bëjnë njeriun të lumtur: gruaja e mirë, vendbanimi i mirë, fqinji i mirë dhe mjeti i udhëtimit i rehatshëm, ndërsa fatkeq e bëjnë: gruaja e keqe, shtëpia e vogël, fqinji i keq dhe mjeti i udhëtimit jo i rehatshëm. – Muhammed Ibn Abdullah (paqja qoftë mbi të)
 20. Kur je në dyshim, i përzgjidh fëmijët. Do të ketë mjaftë kohë më vonë për të zgjedhur punën. – Anna Quindlen
 21. Fëmijët nuk do t’u mbajnë mend për gjërat materiale që u keni ofruar, por për ndjenjat që u keni dhuruar atyre. Richard L. Evans
 22. Lumturia vie nga shërbimi bujar. Dhe shtëpi të lumtura janë vetëm ato ku ka përpjekje të përditshme për të bërë flijime për lumturinë e njëri tjetrit. – Harold B. Lee
 23. Familja: sikur degët në një dru, ne të gjithë rritemi në drejtime të ndryshme megjithatë rrënjët qëndrojnë si një. – Autor i panjohur (nga anglishtja)
 24. Nëse dëshironi që fëmijët tuaj të bëhen të mirë, shpenzoni dy herë më shumë kohë me ata dhe gjysmë më pakë para. – Abigail Van Buren
 25. Ju gjithmonë keni kohë për gjërat që i vendosni si primare. – Autor i panjohur (nga anglishtja)

 26. Familja nuk është një gjë e rëndësishme. Është gjithçka. Michael J. Fox
 27. Derisa ne mundohemi tu mësojmë fëmijëve gjithçka rreth jetës, fëmijët tanë na mësojnë neve për çka është jeta. – Angela Schwindt
 28. Kur e dashuron atë që ke, ke gjithçka për çfarë ke nevojë. – Autor i panjohur (nga anglishtja)
 29. Një familje e lumtur është një parajsë e hershme. – John Bowring
 30. Njeriu nuk mund të bëj vend për veten e tij në diell nëse vazhdon të fshihet nën pemën familjare. – Helen Keller
 31. Njeriu udhëton botën duke kërkuar çfarë i duhet, dhe kthehet në shtëpi për ta gjetur. – George Moore
 32. Në fund të ditës familja e dashur duhet para çdo gjë si të falshme. – Mark V. Olsen
 33. Familjet janë sikur karamelja… pjesa më e madhe e ëmbël me disa lajthi. – Autor i panjohur (nga anglishtja)
 34. Familjet janë busulla e cila na udhëheq. Ato janë inspirimi për të arritur lartësi të mëdha dhe rehatia kur ne ligështohemi. – Brad Henry
 35. Familja : Njësi shoqërore ku babai është i brengosur me vendin e parkimit, fëmijët hapësirën e jashtme dhe nëna me hapësirën e banjos. – Evan Esar
 36. Fytyrat e familjarëve janë pasqyra magjike ku mund të shikohen njerëzit të cilët na takojnë neve, shohim të kaluarën, të tashmen dhe të ardhmen. – Gail Lumet Buckley
 37. Unë e di përse familjet janë krijuar me gjithë mos përkryerjen e tyre. Ato janë bërë për tu bërë juve të harroni veten tuaj nganjëherë, kështu që baraspesha e bukur e jetës nuk është shkatërruar. – Anais Nin
 38. Mendoj se njerëzit të cilët kanë vëlla ose motër nuk e kuptojnë sa me fat që janë. Sigurisht, ata zihen shumë, por që të se gjithnjë është dikush diku, dikush që është familje. – Trey Parker
 39. Familjet e rëndësishme janë sikur patatet. Pjesa më e mirë janë nën tokë. – Francis Bacon
 40. Në çdo mosmarrëveshje mes prindit dhe fëmijës, të dy nuk mund të kenë të drejtë, por ata mund të e kenë, e zakonisht e kanë, që të dy gabim. Është kjo situatë e cila jetës familjare sharmin e veçantë historik. – Isaac Rosenfeld

 41. Njerëzit nuk do të shikojnë brezat e ardhshëm të cilët asnjëherë nuk shikojnë prapa tek paraardhësit. – Edmund Burke
 42. Thelbi i çdo familjeje është ajo çfarë është e pandryshueshme, çfarë do të jetë aty- vizionet dhe vlerat e përbashkëta. – Stephen R. Covey
 43. Nëse nuk e kupton se si një grua mund të e donë motrën e saj tepër dhe t’i thyej qafën njëkohësisht, atëherë me sa duket je fëmijë i vetëm. – Linda Sunshine
 44. Kur familja thyhet, ti nuk e dëgjon krismën e thyerjes. Nuk dëgjon asnjë zë. – Judy Blundell
 45. Unë kam nevojë për ata dhe ata kanë nevojë për mua që të kem nevojë për ata. – Rosie Thomas
 46. Nuk ishte me rëndësi sa e madhe është shtëpia jonë, me rëndësi ishte se kishte dashuri në të. – Peter Buffett
 47. Të qenit prind me përgjegjësi nuk është krim. Të qenit prind me përgjegjësi është mjeti më me vlerë në shoqërinë tonë. – Mick Karabegovic
 48. Disa njerëz nuk duan të kenë fëmijë, por unë nuk do të kem prindër. Do tua djegë certifikatat e lindjes dhe do tua shkatërroj gurët e varreve. – Bauvard
 49. Kjo ishte shumë më herët para se të shfrytëzohej termi “familje me një prind”; në atë kohë ishte “shtëpi e thyer”. – Julian Barnes
 50. Është e vështirë, në mendje, të ndash çfarëdo suksesi, qoftë në profesion, në familje ose në rastin tim në basketboll, nga religjioni. – John Wooden
 51. Gjëja më e rëndësishme në jetë është familja. Ka ditë kur i do ata dhe ka ditë tjera kur nuk i do. Por, në fund, ata janë njerëzit tek të cilët gjithmonë kthehesh në shtëpi. Ndonjëherë është familja ku ke lindur e ndonjëherë është familja që ke bërë. – Candice Bergen
 52. Ruaje zërin e nënës duke u venitur në agim. Ia jep të e dëgjojë kur është në pikëllim. – Yoko Ono
 53. Ajo që më së shumti më pëlqen rreth shtëpisë është se si e ndajë atë me të tjerë – Tad Carpenter
 54. Shpëtimi është çështje familjare. – Bruce R. McConkie
 55. Mbaje mend të thuash “të dua” familjarëve e shokëve jo vetëm tjetrës sate të rëndësishme. – Vianka Van Bokkem

 56. Ndoshta fëmijët duan atë çfarë nuk mund të e kenë. Dhe ata rriten dhe u japin fëmijëve të tyre atë çfarë ata donin, qoftë heshtje ose informacion, dashuri ose pavarësi- kështu ai fëmijë, nga ana tjetër, kërkon diç tjetër Me çdo gjeneratë lavjerrësi tundet nga e kundërta në të kundërt, heshtja dhe paqja kaq të pakuptueshme. – Laura Moriarty
 57. Madje edhe pasi vajza të martohet, ajo asnjëherë nuk e lë shtëpinë e nënës e babait. – Anna Godbersen
 58. Me tu humbur familja, humbet besimi; me tu humbur besimi, humbet kultura. – Kenneth L. Gentry Jr.
 59. Gjyshi vdiq para ca ditë Por nuk jam i mërzitur. Ai ngiste makinën vetëm 20 milja në orë, kështu që jam i sigurt se do ta zë. – Jarod Kintz
 60. Të e duash ndokënd nuk mjafton, por guximi i vërtetë është të qëndrosh me atë person përgjithmonë. – Anuj Tiwari
 61. Është me rëndësi të madhe të jetë ndonjë person i cili lutet me të vërtetë në Lutësi tërheq Mëshirën e Zotit dhe të gjithë anëtarët e familjes e ndjejnë atë, madje edhe ata të cilëve zemra u ka ftohur. Lutuni gjithmonë. – Thaddeus of Vitovnica
 62. Unë kisha një çift shokësh në shkollën e mesme. Dhe me çift dua të them prindërit e mi. – Jarod Kintz
 63. Familjet janë të dizajnuara të ushqejnë mendjet, dëshirat dhe ndjenjat e pjesëtarëve të sajë kështu që barrierat e krijuara nga frika e së panjohurës mund të zëvendësohet me besim i cili vije nga të diturit se je i dashur pavarësisht nëse ke sukses ose dështon – Leigh A. Bortins
 64. Nëse njerëzit kanë mjaft fat të kenë familje, ata duhet kultivuar atë. – Taylor Caldwell
 65. Pjesa më e mirë e të qenit e martuar është se tani kur ecim rrugës njerëzit nuk shohin dy të rritur dhe një fëmijë, ata duhet të shohin një – Patricia A. Gozemba
 66. Lidhjet familjare na lidhin, na përkrahin, na ndihmojnë. Dhe janë gjithashtu lidhje nga e cila është e vështirë, ndoshta e pamundur të çlirosh veten. – Neil Gaiman
 67. Pjesa më e mirë në të pasurit fëmijë nuk është, në të vërtetë të kesh nevojë të kesh fëmijë. Faleminderit, grua. – Jarod Kintz
 68. Shkova të vizitoj gjyshen. Kisha ndërmend të rrija dy ditë, por përfundova së qëndruari dy muaj. (Kështu mbi fjeta pakëz.) – Jarod Kintz
 69. Njerëzit do të largohen sidoqoftë, meqë ata që nuk largohen nuk janë njerëz, ata janë familje. – Himanshu Chhabra
 70. Vëllai është sikur ari dhe shoku është sikur diamanti. Nëse ari thyhet mund të e shkrish dhe të e bësh ashtu si ishte më parë. Nëse diamanti thyhet, asnjëherë nuk mund të bëhet sikur më parë. – Ali ibn ebu Talib
 71. Në të vërtetë familja është ajo si ju e bëni atë. Është e fortë, jo nga numri i krerëve në tavolinën e darkës, por nga ritet që ndihmoni familja t’i realizojë, nga kujtimet që ndani, nga ndarja e kohës suaj, kujdesi, dhe nga dashuria që shfaqni për njëri tjetrin, dhe nga shpresat për ardhmërinë që do të keni si individë dhe si tërësi.  – Marge Kennedy
 72. Perfeksioni nuk është ajo për çfarë familjet janë. – Jamie Ford
 73. Kur mbaron ushqimi, ribashkimi familjar merr fund. Është mrekullueshëm që nga të gjithë familjarët unë jam kanibali i vetëm. – Jarod Kintz
 74. Duke dëgjuar atë të flasë rreth nënës së tij, rreth familjes së tij së paprekur e bën gjoksin tim të dhemb për një sekondë, sikur të e shpoje me gjilpërë. – Veronica Roth
 75. Gjërat tjera mund të na ndryshojnë, por fillojmë dhe mbarojmë me familje. – Anthony Brandt
 76. Ne jemi një familje e vogël e zhurmshme dhe e bekuar. – Nancy E. Turner
 77. Nëse jetoni në xhepin e njëri tjetrit për mjaftë kohë, jeni familjarë. – Jodi Picoult
 78. Fatkeqësisht, disa anëtarë të familjes janë aq psikopatik sa që pavarësisht sa shumë tentoni të krijoni marrëdhënie të shëndetshme, asgjë nuk ndihmon. Tani që jeni një i rritur, ikni tek fakti se disa gjëra janë jashtë kontrollit tuaj. I keni borxh vetes të rrini larg nga njerëzit të cilët janë të dëmshëm për shëndetin tuaj. – Andrea Lavinthal
 79. Është shumë vështirë të rritesh në një familje perfekte kur nuk je perfekt. – L. James
 80. Duhet të ndani kohë për familjen pavarësisht çfarë u ndodhë në jetë. – Matthew Quick
 81. Të qëndrosh me familjen është çfarë e bën familje. – Mitch Albom
 82. Vëllezërit e motrat: Fëmijë të prindërve të njëjtë, secili është krejtësisht normal derisa të bëhen bashkë. – Sam Levenson
 83. Çfarë është shtëpi? Definicioni im i preferuar është “vend i sigurt”, një vend ku njeriu është i lirë nga sulmet, një vend ku njeriu përjeton marrëdhënie të sigurta dhe afirmim. Është vendi ku njerëzit ndajnë me të tjerët dhe kuptojnë njëri tjetrin. Marrëdhëniet e saja janë edukative. Njerëzit në të nuk kanë nevojë të jenë të përkryer; në të vërtetë, ata duhet të jenë të sinqertë, dashurues, mbështetës, duke njohur humanitetin e përbashkët i cili i na bën të gjithë ne të cenueshëm. – Gladys M. Hunt
 84. Njerëzit më thonë se dukem sikur babai. Asnjëherë nuk e kam parë babanë, a do të thotë kjo se jam i padukshëm? – Jarod Kintz
 85. Në jetën familjare, dashuria është vaj i cili lehtëson fërkimin, cementi që lidhë afër së bashku, dhe muzika e cila sjell harmoni. – Eva Burrows
 86. Pavarësisht çfarë keni bërë për veten ose për njerëzinë, nëse nuk mund të shihni prapa dhe t’i keni dhënë dashuri dhe vëmendje familjes suaj, në të vërtetë çfarë keni arritur? – Elbert Hubbard

 87. Familja nga e cila keni ardhur nuk është më me rëndësi se sa familja të cilën do ta keni. – Ring Lardner
 88. I vetmi gur të cilin e njoh e që rri i qëndrueshëm, i vetmi institut që e njoh e që funksionon është familja. – Lee Iacocca
 89. Kur shikoni në jetën tuaj, lumturitë më të mëdha janë lumturitë familjare. – Joyce Brothers
 90. Ju nuk përzgjidhni familjen. Ata janë dhuratë e Zotit për ju, siç jeni ju për ata. – Desmond Tutu
 91. Secili ka nevojë për një shtëpi për të jetuar në të, pot një familje mbështetëse është çfarë bën një shtëpi. – Jim Rohn
 92. Nëse ndokush do të lëndonte familjen tine ose shokun ose ndokënd që e dua, do t’i haja. Ndoshta do të përfundoja në burg për 500 vite, por do t’i haja. – Johnny Depp
 93. Mendoni për familjen tuaj sot dhe çdo ditë më pas, mos e le botën e zënë të ju largojë nga të shfaqurit sa shumë e doni dhe vlerësoni familjen tuaj. – Josiah
 94. Familja është ku mendjet vijnë në kontakt me njëra tjetrën. – Buda
 95. Duane familjen. Kaloni kohë, jini të sjellshëm & shërbeni njëri tjetrin. Mos lini vend për pendime. E nesërmja nuk është e premtuar & e sotmja është e shkurtër. – Autori i panjohur (përkthyer nga anglishtja)
 96. Dashuri e pa kusht është të dashurit e fëmijëve për atë se cilët janë e jo për atë se çfarë bëjnë… nuk është diç që mund të e arrish çdo minutë të çdo dite. Por është mendimi të cilin duhet të e mbajmë çdo ditë në zemrat tona. – Stephanie Marston
 97. Duhet të kujdesemi për familjet tona kurdo që i gjejmë ato. – Elizabeth Gilbert
 98. Asnjë familje nuk është e përkryer… ne diskutojmë, ne grindemi. Madje ndalojmë së foluri me njëri tjetrin për një kohë. Por në fund, familja është familje… Dashuria gjithmonë do të jetë aty. – Autori i panjohur (përkthyer nga anglishtja)
 99. Gjëja më e mirë që babai mund të e bëj për fëmijët e tij, është të e dojë nënën e tyre. – Henry Ward Beecher
 100. Unë mbështes veten me dashurinë e familjes. – Maya Angelou
 101. Ju mund të largoheni nga familja dhe shokët dhe të bëni milja mes jush, por në të njëjtën kohë i mbani ata me vete në zemrën tuaj, mendjen tuaj, barkun tuaj, sepse ju nuk jetoni në botë, por bota jeton në ju. – Frederick Buechner
 102. Prindërit ishin të vetmit të cilët ishin të obliguar të u donin; nga pjesa tjetër e botës ju duhet të e meritonit. – Ann Brashares
 103. Njerëzit janë krijesat e vetme në botë të cilat u lejojnë fëmijëve të tyre të kthehen në shtëpi. – Bill Cosby
 104. Kur gjithçka shkon në ferr, njerëzit të cilët u qëndrojnë pranë pa drithërimë – ata janë familja juaj. – Jim Butcher
 105. Ja çfarë bëjnë njerëzit që u duan. Ata vendosin krahët rreth jush dhe u duan atëherë kur ju nuk jeni aq i dashur. – Deb Caletti
 106. Për ta vendosur botën në rregull, duhet të vendosim kombin në rregull; për ta vendosur kombin në rregull, ne duhet të vendosim familjen në rregull; për të vendosur familjen në rregull, ne duhet kultivuar jetë personale; ne fillimisht duhet drejtojmë zemrat tona. – Konfuçi
 107. Familjet janë helaq. Familjet e pavdekshme janë tërësisht helaq. Ndonjëherë më e mira që mund të bëjmë është të përkujtojmë njëri tjetrin jemi të lidhur për të mirë ose për të keqe… dhe të tentojmë të mbajmë sakatimin dhe vrasjet në minimum. – Rick Riordan
 108. Unë isha i zemëruar dhe i irrituar derisa fillova familjen time dhe lindi fëmija i parë. Deri atëherë nuk e kisha vlerësuar jetën ashtu siç duhej, por për fat të mirë u zgjova. – Johnny Depp
 109. Dashuria e nënës për fëmijët është sikur asgjë tjetër në botë. Nuk njeh ligje, as keqardhje, ajo guxon të gjitha gjërat dhe shtrydhë pamëshirshëm gjithçka që qëndron në rrugë. – Agata Kristi
 110. Të kesh ku të shkosh është shtëpi. Të kesh kë të duash është familje. Të kesh të dyja është bekim. – Donna Hedges

 111. Të jesh pjesë e një familjeje do të thotë jeni pjesë e diçkaje shumë të mrekullueshme. Do të thotë do të dashuroni dhe do të jeni i dashur gjatë gjithë jetës. – Lisa Weedn
 112. Shtëpia është ku të duan më së shumti dhe aktron më së keqi. – Marjorie Pay Hinckley
 113. Ndonjëherë familjet më të mira janë ato të cilat Zori i ndërton me pjesët e papritura të zemrave tona. – Melanie Shankle
 114. Shtëpi është vendi ku djemtë dhe vajzat mësojnë t’i kufizojnë dëshirat e tyre, duke iu nënshtruar rregullave, dhe ku konsiderojnë të drejtat dhe nevojat e të tjerëve. – Sidonie Gruenberg
 115. Familje do të thotë askush nuk lihet pas dhe nuk harrohet. – David Ogden Stiers
 116. I tëri që jam dhe shpresoj të jem, ia kam borxh engjëllit tim nënë. – Abraham Lincoln
 117. Çfarë mund të bësh për të promovuar paqen në botë? Shko në shtëpi dhe duaje familjen. – Mother Theresa
 118. Nëse ju si prind prisni qoshe, fëmijët do të bëjnë njëjtë. Nëse gënjeni, ata gjithashtu. Nëse shpenzoni të gjitha paratë për vete dhe nuk ndani asnjë pjesë të sajë për bamirësi, kolegje, kisha, sinagoga dhe çështje civile, fëmijët tuaj s’do të japin gjithashtu. Dhe nëse prindërit kukurisin barsoleta mbi raca e gjini, edhe një gjeneratë do të kalojë në pozicionin të cilin kanë të rriturit e që nuk kishin fuqinë të e nxjerrin jashtë. – Marian Wright Edelman
 119. Gjithnjë puthi fëmijët për gjithë të mirë – madje edhe nëse janë duke fjetur. – H. Jackson Brown, Jr.
 120. Kalo ca kohë këtë fundjavë në përmirësimin e shtëpisë; përmirëso sjelljen tënde kundrejt familjes sate. – Bo Bennett
 121. Shumë njerëz mund të bëjnë pasuri, por shumë pakë mund të ndërtojnë familje. – S. Bryan
 122. Një gram nga gjaku është më me vlerë se një kilogram nga shoqëria. – Proverb spanjolle
 123. Dashuria e familjes dhe admirimi i shokëve janë shumë më të rëndësishme se shëndeti dhe privilegji. – Charles Kuralt
 124. Në kohën e testit, familja është më e mira. – proverbë birmaneze
 125. Familja është parajsë në botën e pazemër. – atribourar Christopher Lasch
 126. Askush më parë nuk ka kërkuar nga familja nukleare të jetojë vetë në një kuti siç po bëjmë ne. Pa të afërm, pa ndihmë, jemi futur në një situatë të pamundshme. – Margaret Mead
 127. Gjëja mbi katastrofa familjare është se asnjëherë nuk duhet pritur gjatë kur tjetra të e fusë të kaluarën në perspektivë. – Robert Brault
 128. Nëse nuk besoni në shpirtra, asnjëherë nuk kemi marrë pjesë në ribashkimin familjar. – Ashleigh Brilliant
 129. Gjaku është më i trash se uji dhe kur njeriu është në telashe më e mira është të kërkojnë krahët e hapur të një të afërmi. – Autor i panjohur (përkthyer nga anglishtja)
 130. Kur të afërmit janë në shtëpi, duhet të mendojmë mbi pikët e mira të tyre sepse do të jetë e pamundur t’i rezistojmë. – George Bernard Shaw
 131. Nuk ka shërim për përtacinë, por familja e madhe ndihmon. – Herbert Prochnov
 132. Instinkti ynë bazë nuk është të mbijetuarit, por familja. Shumica nga ne do të jepnin jetën për një anëtarë të familjes, ndërsa ne udhëheqim jetën tonë të përditshme shpesh sikur të e kemi familjen dhuratë. – Paul Pearshall

 133. Përparësia e madhe e të jetuarit në një familje të madhe është mësimi i hershëm i jetës padrejtësia. – Nancy Mitford
 134. Jeta familjare është sikur pite e lagur pjeshke – nuk është e përkryer, por kush ankohet? – Robert Brault
 135. Nëse familja do të ishte frytë, do të ishte portokall, rreth me pjesë, të mbajtur së bashku, por të ndashëm – secili segment i dallueshëm. – Letty Cottin Pogrebin
 136. Familja është një tufë njerëzish të cilët vazhdojnë të të përziejnë me ndonjërin kur ishte si fëmij. – Robert Brault
 137. Përparësia e të jetuarit me vëllezër e motra është se bëhesh shumë i mirë në copëzim. – Robert Brault
 138. Nuk kam nevojë të e shoh pemën familjare, sepse e di se unë jam lëngu. – Fred Allen
 139. S’ka falënderim më të madh t’i japësh bashkimit familjarë se sa familjen dhe bashkimin. – Robert Brault
 140. Shko në shtëpi, gjeje një nuse, rrit fëmijë të trashë, jeto një jetë të mirë e të gjatë. – Scott Gemmill & Gil Grant
 141. Të gjitha familjet e lumtura janë të ngjashme ; secila familje e brengosur është e brengosur në mënyrën e vetë. – Leo Tolstoy
 142. Kur isha katërmbëdhjetë vjeçar, babai im ishte aq injorant sa që mezi duroja të e kem plakun rrotull. Por kur i bëra njëzet e një, u habita sa shumë kishte mësuar plaku për këto shtatë vite. – Mark Twain
 143. Nuk ka gjë që të bën më shumë të çmendesh se sa familja. Ose më të gëzuar. Ose më të irrituar. Ose më të…. sigurt. – Jim Butcher
 144. Udhëhiqe familjen sikur kur përgatit një peshk të vogël – shumë me kujdes. – proverb kineze
 145. Për ta kuptuar dashurinë e prindërve, duhet të rritësh fëmijë vetë. – proverb kineve
 146. Familja është shumë intime të mbrohet me shpirtin e drejtësisë. Mund të mbahet me shpirtin e dashurisë i cili tejkalon drejtësinë. – Reinhold Niebuhr
 147. Njeriu asnjëherë nuk duhet të shpërfillë familjen për biznes. – Walt Disney
 148. Forca e kombit rrjedh nga integriteti i shtëpisë. – Konfuçi
 149. Ke lindur në familjen tënde dhe familja jote ka lindur në ty. S’ka kthim. S’ka shkëmbim. – Elizabeth Berg
 150. Shtëpia është njerëz. Jo vend. Nëse ktheheni pasi që njerëzit kanë ikur, e gjitha çfarë do të shihni është ajo që nuk është tanimë aty. – Robin Hobb
 151. I dashur kushëri i ri, nëse ndonjë gjë kam mësuar nga përjetësia, është se nuk mund të heqë dorë nga familja, pavarësisht sa tunduese e bëjnë. – Rick Riordan
 152. Ma trego një familje lexuesish dhe do tua tregoj njerëzit të cilët e lëvizin botën. – Napoléon Bonaparte
 153. Fëmijët nuk janë fëmijët tuaj. Ata janë djemtë dhe vajzat e dëshirës së madhe të Jetës për vete. Ata erdhën përmes jush, por jo nga ju dhe megjithëse janë me ju ata nuk u përkasin juve. – Khalil Gibran
 154. Familja është bërthama e shoqërisë. – Will Durant
 155. Familja mund të zhvillohet vetëm me grua të dashur si qendër të saj. – Karl Wilhelm Friedrich Schlegel

 156. Unë besoj se bota është një familje e madhe dhe ne duhet të ndihmojmë njëri tjetrin. – Jet Li
 157. Familja ime ishte udhëzuesi im drejt realitetit. – Haywood Nelson
 158. Babai luante me vëllanë tim dhe mua në kopsht. Nëna dilte jashtë dhe thoshte: “Po e prishni barin.” Babai thoshte: „Nuk po rrisim bari po rrisim djem.“ – Harmon Killebrew
 159. Familja është testi i lirisë; sepse familja është gjëja e vetme që njeriu i lirë e bënë për veten dhe nga vetë vetja. – Gilbert K. Chesterton
 160. Natyre e gruas është të jetë shtyllë e familjes. – Grace Kelly
 161. Fëmijët janë çelësat e parajsës. – Eric Hoffer
 162. Të pasurit përgjegjësi dhe brenga familjare vetëm të bën person më të kuptueshëm. – Sandra Day O’Connor
 163. Nëse braktisim martesën, braktisim familjen. – Michael Enzi
 164. Është shumë e çuditshme që shumica e njerëzve nuk e kanë dert që dituria e tyre mbi historinë e familjes shkon prapa vetëm tri gjenerata. – Douglas Coupland
 165. Do ta kisha parapëlqyer të mos kisha para, por të kisha familje dhe shokë përreth. – Li Na
 166. Çdo problem i madh ose i vogël, përbrenda familjes, gjithmonë fillon nga një komunikim i dobët. Dikush nuk po dëgjon. Emma Thompson
 167. Familja dhe Zoti – këto janë me rëndësi. Paratë, veturat, këto janë gjëra që vijnë e shkojnë.- Fabrice Muamba
 168. Baballarët nuk duhet parë as s’duhet dëgjuar. Kjo është baza e drejtë e jetës familjare. – Oscar Wilde
 169. Familja ime mbanë historinë e vetë për vete. – Amy Bloom
 170. Si fëmijë menyja në familjen time kishte dy zgjidhje: merre ose leje. – Buddy Hackett
 171. Nuk mund të kesh familje të lumtur nëse nuk ke martesë të lumtur. – Jeremy Sisto
 172. Pas lëndimit të familjes sime, tradhtia ndaj meje është gjëja më e keqe që ndokush mund të ma bëjë. – Robert Buckley
 173. Kam besim se askush… nuk do të më akuzojë për egoizëm nëse kërkoj të kaloj kohë, derisa akoma jam me shëndet mirë, me familjen time, shokët dhe gjithashtu me veten. – Nelson Mandela
 174. Nëse je nga një strukturë e fortë familjare, nuk është me rëndësi çka kalonë në jetë. Do të jesh në rregull. – Alyssa Milano
 175. Ëndrra nuk ishte të fusnim një familje të zezë në Shtëpinë e Bardhë, ëndrra ishte të bëjmë gjithçka të barabartë në shtëpinë e secilit. – Al Sharpton
 176. Është me rëndësi të vendosim përparësi. Unë e di, për mua, familja vije e para. Kjo bën çdo vendimmarrje më të lehtë. – Jada Pinkett Smith

 177. Prindërit e mirë vuajtën për një familje nukleare që është ideale e e përkryer. E gjetën si një presion të rënd, mendoj. – Tim Burton
 178. Në Turqi, nuk je i lejuar të jesh i lënë vetë në spital. Motra medicinale mëson familjen si të bëhen gjërat, dhe ndokush është gjithmonë aty me pacientin. – Mehmet Oz
 179. Asnjëherë mos shkruaj ndonjë reklamë të cilën nuk dëshiron familja yte të e lexojë. Nuk do t’i tregoje gënjeshtra familjes sate. Mos ia trego ato familjes sime. – David Ogilvy
 180. Jeta familjare nuk është program kompjuterik i cili funksionon vetë; ka nevojë për input të vazhdueshëm nga secili. – Neil Kurshan
 181. Në të pajtuar rreth çmimit të cilin duhet paguar ju dhe familja juaj për të arritur sukses, mundësohet të injorohen dhembjet e vogla, kundërshton presionin dhe dështimet e përkohshme. – Vince Lombardi
 182. Fëmijëria ime ishte e sigurt dhe normale. Pa abuzime dhe pa trauma. Isha i rrethuar nga një familje e dashur e cila më mësoi rëndësinë e të punuarit fort dhe edukimit të kuptimshëm. – Ronnie James Dio
 183. Kur ndokush ka kancer, e gjithë familja dhe ata që e duan kanë gjithashtu. – Terri Clark
 184. Asnjë sasi përforcimesh ligjore nuk mund të zgjedhë problemet të cilat rrjedhin nga familja. – Edgar Hoover
 185. Vjehrra është qendra e familjes. – Les Dawson
 186. Qartë, ju do të jepnit jetën për fëmijët tuaj, ose do tu jepni atyre biskotën e fundit nga pjata. Por për mua, truku në jetë është të marrësh ndjenjën e zemërgjerësisë nga farefisi, të e aplikosh tek familja e gjerë dhe tek fqinjët, fshati e më gjerë. – Tom Stoppard
 187. Nëse dëshiron të keni jetë të mirë, duhet të përqendroheni tek familja juaj… – Adam Carolla
 188. Është pozita më ç’falënderuese e babait në familje – furnizues i secilit dhe armiku i secilit. – August Strindberg
 189. Nga mëngjesi i hershëm e deri në mbrëmjen e vonshme, është një jetë aq interesante dhe unë jam i shëndetshëm dhe i lirë dhe nuk është aq lehtë me familje. – Olav Thon
 190. Me të shkuar të familjes, shkon kombi dhe kështu shkon e gjithë bota në të cilën jetojmë. – Papa Xhon Pali II
 191. E diela e gjitha për mua është të jem me familjen pa plane. – John Lasseter
 192. Traditat familjare kundërshtojnë largimin dhe konfuzionin. Ato na ndihmojnë të definojmë kush jemi ne; ato ofrojnë diç të qëndrueshme, të besueshme dhe të sigurt në botën e habitur. – Susan Lieberman
 193. Vija e fundit: Nëse do familje të lumtur, i sill këto skelete nga ormani. – Bruce Feiler
 194. Lindja e fëmijës ndryshoi pikëpamjen time për gruan. Ajo tani ishte ushtari i përgjakur i forcave speciale që rrezikoi gjithçka për familjen tonë. – Mohsin Hamid
 195. Faleminderit Zotit që kam të gjitha këto vlera familjare përndryshe kush e di ku do të isha tani. – Patricia Velasquez
 196. Çdo fëmijë në grupin tim në shkollë vinte nga familje me një prind. – Christina Applegate
 197. Nuk e di kush ishte gjyshi im, por më shumë jam i brengosur kush do të jetë nipi i tij. – Abraham Lincoln
 198. Shtëpi nuk është nga je, është ku gjenë dritë kur është gjithandej terr. – Pierce Brown
 199. Nënë është folje, Është diçka që bën. Jo vetëm kush je. – Cheryl Lacey Donovan

 200. Kur marrëdhëniet dështojnë zakonisht është sepse ndonjëri përzgjedh të mos paraqitet në betejë. – Shannon L. Alder
 201. Së bashku ndajmë një lidhje që as vdekja nuk mund të e prish. – Dee Remy
 202. Ndoshta familja ishin njerëzit të cilët erdhën të të kërkonin ty kur ishe i humbur. – Vikki Wakefield
 203. Pas çdo burri të suksesshëm qëndron një vjehërr e befasuar. – Volter
 204. Secili e donë njëri tjetrin, por asnjëri në të vërtetë nuk e pëlqen njëri tjetrin. – Stephen Chbosky
 205. Një familje e pirdhur është një familje e pirdhur, janë përzier njeri-ujqit apo jo. – Carrie Vaughn
 206. Martesa nuk është rreth të fituarit – është rreth të zgjaturit. – Mark Gorman
 207. Botën që ke zbuluar nuk të do ashtu si të do familja. – Louis Zamperini
 208. Nënat dhe fëmijët janë kategori në vete. Nuk ka lidhje më të fortë në të gjithë botën. Nuk ka dashuri aq të përnjëhershme dhe falëse. – Gail Tsukiyama
 209. Bir, ka kohëra kur njeriu duhet të bëjë gjëra të cilat nuk i dëshiron, në mënyrë që të mbrojë familjen e tij. – Ralph Moody
 210. Të kaluarit kohë me ata që janë të dashur për ne është sikur të qenit në ëndërr, apo jo? – Sakura Tsukuba
 211. Nuk e do ti atë për ndonjë arsye. Ti e do atë sepse është babai yt. – Madeleine L’Engle
 212. Familja është shkolla e dhembshurisë sepse aty mësojmë të jetojmë me njerëzit tjerë. – Karen Armstrong
 213. Mënyra më e mirë të e ndjesh familjen është të jetosh në të. – Miguel el Portugués
 214. Familja ekziston për shumë arsye, por funksioni më bazik është të tërhiqemi së bashku kur një anëtar vdes. – Stephen King

Komentet nga Facebook:

Po këto i keni lexuar?

One Thought to “210+ thënie mbi familjen”

 1. erona

  jeni nke faqe shum e mir

Komentoni