25 shtesat që e ngadalsojnë Firefox-in

Autor: Skender Mustafi

Programues të shumtë, fatmirësisht, kanë zhvilluar shtesa shumë praktike dhe interesante të cilat e bëjnë punën tonë me Firefox më të lehtë dhe njëkohësisht e bëjnë vetë shfletuesin shumë më interesant. Me gjithë tërë këtë mund për të programuar shtesa efektive, ato jo gjithmonë funksionojnë si duhet. Kjo nënkupton jo vetëm mos funksionimin e tyre, por edhe ndikimin e tyre në raport me shtesat tjera dhe në përputhshmëri me vetë shfletuesin.

Thuajse gjatë gjithë kohës, përdorues të ndryshëm, shpalosin probleme të ndryshme lidhur me Firefox-in dhe me shtesat e instaluara në të. Në shumë raste ata nuk janë në dijeni se çka po ndikon në ngadalësimin e shfletuesit të tyre. Më tej, pas instalimit të një sërë shtesash ata nuk mund të gjejnë se cila shtesë po ndikon gjithashtu në ngadalësimin e shfletuesit.

Firefox (2011) ka hapur një kategori posaçërisht për këtë problem. Në të janë radhitur shtesat të cilat kanë ndikim në ngadalësimin e punës me shfletuesin. Veç kësaj, në këtë listë është paraqitur edhe ndikimi në përqindje në ngadalësimin e shfletuesit nga shtesa të caktuara.

Më poshtë është paraqitur lista e 25 shtesave më me ndikim në ngadalsimin e shfletuesit, në krye të listës është shtesa shumë e njohur Firebug e programuar nga Xhoe Huit (Joe Hewitt).

Referencat

– Firefox (2011), Slow Performing Add-ons – Add-ons with Slowest Start-up, Firefox Performance https://addons.mozilla.org , Së fundi vizituar 11 Prill 2011.

Lista e 25 shtesave që më së shumti ngadalësojnë shfletuesin

Shtesa Ngadalësimi
1 Firebug 74%
2 FoxLingo – Translator / Dictionary 73%
3 FoxClocks 46%
4 FoxyTunes 44%
5 Video DownloadHelper 35%
6 FastestFox – Browse Faster 32%
7 Xmarks Sync 30%
8 SimilarWeb – Find the Best Sites on the Internet 23%
9 CoolPreviews 21%
10 Adblock Plus 20%
11 Yoono: Twitter Facebook LinkedIn YouTube GTalk AIM 20%
12 iMacros for Firefox 19%
13 RSS Ticker 18%
14 All-in-One Sidebar 18%
15 StumbleUpon 17%
16 Personas Plus 17%
17 Greasemonkey 17%
18 Feedly 16%
19 DownThemAll! 16%
20 HootBar (formerly TwitterBar) 15%
21 NoScript 15%
22 Download YouTube Videos + Flash Video Downloader / Download-Helper 15%
23 SkipScreen — Incredible Rapidshare and Megaupload download helper! 14%
24 ColorZilla 14%
25 Web Developer 14%

Komentet nga Facebook:

Po këto i keni lexuar?

Komentoni