30+ softuerë për përpunimin e video materialeve

Autor: Skender Mustafi

Nga karakteristikat të cilat më së shumti kërkohen që t’i posedojë një program kompjuterik për përpunimin e video skedave janë : ndarja e video skedave në pjesë, shkëputja e pjesëve të caktuara, ndryshimi/shtimi i efekteve, ndryshimi i zërit, vendosja e nëntitujve etj.

Për këtë qëllim, më poshtë janë paraqitur 18 programe kompjuterike të cilat veprojnë në sistemin operativ Windows dhe Mac dhe mjete të cilat mund të shfrytëzohen drejtpërdrejtë në internet.

Programe për Windows

 1. Microsoft Movie Maker
 2. Wax
 3. VideoPad Video Editor
 4. Avidemux
 5. VirtualDub
 6. Videolan Movie Creator
 7. Windows Live Movie Maker
 8. Zwei-Stein
 9. Avid FreeDV
 10. Blender
 11. MovieStorm
 12. Pinnacle VideoSpin
 13. T@b ZS4 Video Editor
 14. Movica
 15. StoryBoard Pro Software
 16. AVI Trimmer
 17. DVDVideoSoft Free
 18. DVD Knife
 19. Mewa Film

Programe për Mac

 1. Apple iMovie
 2. Avid FreeDVD
 3. Blender
 4. MovieStorm
 5. T@b ZS4 Video Editor
 6. HyperEngine-AV

Mjete online

 1. YouTube Video Editor
 2. Adobe Premiere Express
 3. JayCut
 4. Pixorial

Me pagesë

 1. Adobe Premiere
 2. Sony Vegas Video
 3. Movavi Video Suite
 4. Corel® VideoStudio® Pro

Tjera platforma

 1. Blender (Linux)
 2. Jahshaka (shumë platformës)
 3. T@b ZS4 Video Editor (Linux)
 4. StoryBoard ProSoftware (shumë platformës)

Komentet nga Facebook:

Po këto i keni lexuar?

Komentoni