35 makreting sloganet e të gjitha kohrave

Sloganet janë nga elementet kryesore të reklamimit në përgjithësi dhe reklamës në veçanti. Ato, nëse janë të formuluara mirë, janë ambasador i produktit ose ndërmarrjes. Përmes tyre identifikohen ndërmarrjet, madje janë inspiruese edhe për konsumatorët.

Në ditët e sodit përballemi me slogane nga më të ndryshmet, si në rrugë në stenda afishimi, ashtu edhe nëpër gazeta, televizion, radio e internet. Thjeshtë, secila kompani, madje një kompani për secilin produkt të suksesshëm ka një slogan.

Sidoqoftë, shumica e  sloganeve harrohen sapo “tu kalojë sezoni” dhe vetëm disa mbeten “përgjithmonë”: Disa nga ato madje i shfrytëzojmë edhe në bisedat tona, në shprehjet tona, thjeshtë me ato slogane ndjehemi mirë. Ndoshta edhe më të privilegjuar. Kjo ndodhë sepse sloganet e tilla janë të formuluara thjeshtë, janë tërheqës dhe të lehtë për tu mbajtur mend. Janë ndryshe nga ajo që jemi mësuar zakonisht të dëgjojmë ose lexojmë.

Më poshtë kemi përmbledhur 35 sloganet e të gjitha kohërave. Nëse ju dini ndonjë që nuk gjendet në listë, atëherë e shtoni tek komentet. Radhitja nuk është bërë në bazë të ndonjë vlerësimi të caktuar.

1. Origjinal: Impossible is nothing
Shqip: E pamunshme është asgjë
Kompani: Adidas
Viti: 2004

2. Origjinal: Think different.
Shqip: Mendo ndryshe.
Kompani: Apple Macintosh
Viti: 1998

3. Origjinal: It’s good to talk.
Shqip: Është mirë të flitet.
Kompani: British Telecom/BT
Viti: 1994

4. Origjinal: I’d walk a mile for a Camel.
Shqip: Do të kisha ecur një milje për një deve. (Do të kisha ecur një milje për një Camel.)
Kompani: Camel
Viti: 1921

5. Origjinal: The Citi never sleeps.
Shqip: Qyteti asnjëherë nuk flen. (Citi nuk fle asnjëherë.)
Kompani: Citibank
Viti: 1970

6. Origjinal: Does she or doesn’t she?
Shqip: Dëshiron ajo, apo jo?
Kompani: Clairol Foote
Viti: 1964

7. Origjinal: The last place you want to go
Shqip: Vendi i fundit ku dëshiron të shkosh
Kompani: Dixons
Viti: 2009

8. Origjinal: Put a tiger in your tank.
Shqip: Vendose tigrin në rezervuar.
Kompani: Esso
Viti: 1964

9. Origjinal: No FT, no comment.
Shqip: S’ka FT, s’ka koment.
Kompani: Financial Times
Viti: 1982

10. Origjinal: Say no to no say.
Shqip: Thuaj jo, jo të thuash.
Kompani: Greater London Council
Viti: 1984

11. Origjinal: I think, therefore IBM.
Shqip: Mendoj, për atë IBM.
Kompani: IBM
Viti: 1988

12. Origjinal: You don’t have to be Jewish to love Levy’s.
Shqip: Nuk duhet të jesh jehudi që ta duash Levy’s.
Kompani: Levy’s Rye Bread
Viti: 1967

13. Origjinal: Because I’m worth it.
Shqip: Sepse ia vlej.
Kompani: L’Oreal llon Specht
Viti: 1973

14. Origjinal: I love New York.
Shqip: E dua Nju Jorkun.
Kompani: New York
Viti: 1977

15. Origjinal: Just do it.
Shqip: Vetëm bëje.
Kompani: Nike
Viti: 1988

16. Origjinal: I liked it so much I bought the company.
Shqip: E pëlqeva aq shumë e bleva kompaninë
Kompani: Remington
Viti: 1979

17. Origjinal: No child born to die
Shqip: Asnjë fëmijë ska lindur të vdesë
Kompani: Save The Children
Viti: 2011

18. Origjinal: It is. Are you?
Shqip: Është. A je ti?
Kompani: The Independent
Viti: 1987

19. Origjinal: The car in front is a Toyota.
Shqip: Vetura përballë është Toyota.
Kompani: Toyota
Viti: 1996

20. Origjinal: Be all you can be.
Shqip: Bëhu gjithë çka mund të bëhesh.
Kompani: US Army
Viti: 1981

21. Origjinal: We drink all we can. The rest we sell.
Shqip: Ne pimë gjithë çka mundemi. Atë që mbetet e shesim.
Kompani: Utica Club
Viti: 1965

22. Origjinal: It’s everywhere you want to be.
Shqip: Është gjithkund ku dëshiron të jesh.
Kompani: Visa
Viti: 1988

23. Origjinal: Drivers wanted.
Shqip: Shoferët e deshën.
Kompani: Volkswagen
Viti: 1995

24. Origjinal: Think Small
Shqip: Mendo Vogë
Kompani: Volkswagen
Viti: 1962

25. Origjinal: Be stupid
Shqip: Bëhu budalla
Kompani: Diesel Anomaly
Viti: 2010

26. Origjinal: We care because our name’s on it
Shqip: Ne kujdesemi sepse emri ynë është në të
Kompani: Warburtons
Viti: 2010

27. Origjinal: Don’t change your lifestyle, change your supermarket.
Shqip:
Mos e ndrysho stilin e jetës, ndrysho vetëshërbimin.
Kompani:
Aldi, Gjermani
Viti: 2008/09

28. Origjinal: Ich bin doch nicht blöd.
Shqip:
Unë s’jam budalla.
Kompani:
MediaMarkt
Viti: 2011

29. Origjinal: Always
Shqip:
Gjithnjë
Kompani:
Coca-Cola
Viti:
1993

30. Origjinal: Nothing Sucks like an Electrolux.
Shqip: Asgjë nuk qelbet si Elextrolux. (Slogan i shtypur nga Elektroluks me gabim në përkthim.)
Kompani: Elextrolux
Viti: vitet ’70

31. Origjinal: Cancer Cures Smoking.
Shqip: Kanceri shëron pierjen e duhanit.
Kompani:Cancer Patients Aid Association
Viti: 2003

32. Origjinal: Do You Yahoo!?
Shqip: A Yahoo! ti?
Kompani: Yahoo!
Viti: 1996

33. Origjinal: Redbull Gives You Wings.
Shqip: Redbull të jep krahë.
Kompani: Redbull
Viti: 2011

34. Origjinal: Don’t Dream It. Drive It.
Shqip: Mos e ëndërro. Ngite atë.
Kompani: Jaguar
Viti: 2011

35. Origjinal: Connecting People
Shqip: Duke lidhur njerëzit.
Kompani: Nokia
Viti: 1992

Përktheu dhe përshtati: Skender Mustafi
Publikuar më: 13. Janar 2012
Freskuar më: 09. Prill 2020

Komentet nga Facebook:

Po këto i keni lexuar?

One Thought to “35 makreting sloganet e të gjitha kohrave”

Komentoni