36 flash emocione

Përgatiti: Skender Mustafi

Më poshtë kam mbledhur 36 “emotikona” të punuara në fkash nga DesiComments. Emotikonat mund të i lidhni me faqen tuaj ose përmes ndonjë shkarkuesi mund të i shkarkoni në diskun tuaj. Kodi i cili gjendet mbi “emotikonë” mund të shfrytëzohet që “emotikona” të lidhet me faqen tuaj. Madhësia e figurës që dëshironi të e lidhni mund të ndryshojë varësisht se sa i vëni vlerën gjerësisë (width) dhe lartësisë (hight) së figurës.

<embed src=”http://www.desicomments.com/emoticons/01.swf” height=”200″ width=”300″ type=”application/x-shockwave-flash”></embed> <embed src=”http://www.desicomments.com/emoticons/02.swf” height=”200″ width=”300″ type=”application/x-shockwave-flash”></embed>
<embed src=”http://www.desicomments.com/emoticons/03.swf” height=”200″ width=”300″ type=”application/x-shockwave-flash”></embed> <embed src=”http://www.desicomments.com/emoticons/08.swf” height=”200″ width=”300″ type=”application/x-shockwave-flash”></embed>
<embed src=”http://www.desicomments.com/emoticons/09.swf” height=”200″ width=”300″ type=”application/x-shockwave-flash”></embed> <embed src=”http://www.desicomments.com/emoticons/12.swf” height=”200″ width=”300″ type=”application/x-shockwave-flash”></embed>
<embed src=”http://www.desicomments.com/emoticons/13.swf” height=”200″ width=”300″ type=”application/x-shockwave-flash”></embed> <embed src=”http://www.desicomments.com/emoticons/14.swf” height=”200″ width=”300″ type=”application/x-shockwave-flash”></embed>
<embed src=”http://www.desicomments.com/emoticons/15.swf” height=”200″ width=”300″ type=”application/x-shockwave-flash”></embed> <embed src=”http://www.desicomments.com/emoticons/16.swf” height=”200″ width=”300″ type=”application/x-shockwave-flash”></embed>
 <embed src=”http://www.desicomments.com/emoticons/18.swf” height=”200″ width=”300″ type=”application/x-shockwave-flash”></embed>  <embed src=”http://www.desicomments.com/emoticons/21.swf” height=”200″ width=”300″ type=”application/x-shockwave-flash”></embed>
 <embed src=”http://www.desicomments.com/emoticons/25.swf” height=”200″ width=”300″ type=”application/x-shockwave-flash”></embed>  <embed src=”http://www.desicomments.com/emoticons/26.swf” height=”200″ width=”300″ type=”application/x-shockwave-flash”></embed>
 <embed src=”http://www.desicomments.com/emoticons/27.swf” height=”200″ width=”300″ type=”application/x-shockwave-flash”></embed>  <embed src=”http://www.desicomments.com/emoticons/29.swf” height=”200″ width=”300″ type=”application/x-shockwave-flash”></embed>
 <embed src=”http://www.desicomments.com/emoticons/33.swf” height=”200″ width=”300″ type=”application/x-shockwave-flash”></embed>  <embed src=”http://www.desicomments.com/emoticons/34.swf” height=”200″ width=”300″ type=”application/x-shockwave-flash”></embed>
 <embed src=”http://www.desicomments.com/emoticons/36.swf” height=”200″ width=”300″ type=”application/x-shockwave-flash”></embed>  <embed src=”http://www.desicomments.com/emoticons/37.swf” height=”200″ width=”300″ type=”application/x-shockwave-flash”></embed>
 <embed src=”http://www.desicomments.com/emoticons/35.swf” height=”200″ width=”300″ type=”application/x-shockwave-flash”></embed>  <embed src=”http://www.desicomments.com/emoticons/39.swf” height=”200″ width=”300″ type=”application/x-shockwave-flash”></embed>
 <embed src=”http://www.desicomments.com/emoticons/41.swf” height=”200″ width=”300″ type=”application/x-shockwave-flash”></embed>  <embed src=”http://www.desicomments.com/emoticons/42.swf” height=”200″ width=”300″ type=”application/x-shockwave-flash”></embed>
 <embed src=”http://www.desicomments.com/emoticons/45.swf” height=”200″ width=”300″ type=”application/x-shockwave-flash”></embed>   <embed src=”http://www.desicomments.com/emoticons/49.swf” height=”200″ width=”300″ type=”application/x-shockwave-flash”></embed>
  <embed src=”http://www.desicomments.com/emoticons/50.swf” height=”200″ width=”300″ type=”application/x-shockwave-flash”></embed>  <embed src=”http://www.desicomments.com/emoticons/46.swf” height=”200″ width=”300″ type=”application/x-shockwave-flash”></embed>
  <embed src=”http://www.desicomments.com/emoticons/51.swf” height=”200″ width=”300″ type=”application/x-shockwave-flash”></embed>   <embed src=”http://www.desicomments.com/emoticons/52.swf” height=”200″ width=”300″ type=”application/x-shockwave-flash”></embed>
  <embed src=”http://www.desicomments.com/emoticons/53.swf” height=”200″ width=”300″ type=”application/x-shockwave-flash”></embed>   <embed src=”http://www.desicomments.com/emoticons/54.swf” height=”200″ width=”300″ type=”application/x-shockwave-flash”></embed>
<embed src=”http://www.desicomments.com/emoticons/55.swf” height=”200″ width=”300″ type=”application/x-shockwave-flash”></embed> <embed src=”http://www.desicomments.com/emoticons/56.swf” height=”200″ width=”300″ type=”application/x-shockwave-flash”></embed>
<embed src=”http://www.desicomments.com/emoticons/57.swf” height=”200″ width=”300″ type=”application/x-shockwave-flash”></embed> <embed src=”http://www.desicomments.com/emoticons/58.swf” height=”200″ width=”300″ type=”application/x-shockwave-flash”></embed>

Komentet nga Facebook:

Po këto i keni lexuar?

Komentoni