amanet

Koha nevojshme për ta lexuar shkrimin, rreth 1 minutë

pa zhurmë në dheun e e nënkëmbëve të jetës
pa shpirt
i mbjellë në kohën e vdekjes-heshtje
do të mbetem një ditë
pa frikë

amanet të shkruhet amaneti
në shpirt me shkronja lirie
me armë kundër heshtjes

© Skender Mustafi

Komentet nga Facebook:

Po këto keni lexuar?!!

Leave a Comment