Ardhmëria

Skender Mustafi

Shumë po përflet e po përçyrret për ardhmërinë ky populli ynë cullak. Ata në Pampers dhe këta që po luajnë me PlayStation, nuk janë ardhmëria. Ardhmëria jemi ne. Të gjithë të cilët janë në vetëdije të shëndoshë, mendojnë për veten, për pampersxhinjtë e playstejshexhinjtë, për familjen, për popullin e shtetin e vetë. Nëse ne jemi zuzarë, bithpalarë e bithlëpirës, atëherë edhe pampersxhinjtë e playstejshexhinjtë do të jenë sikur ne. Nëse ne jemi më të mirë, atëherë ata do të jenë edhe më të mirë se ne. Ne duhet, detyrimisht, pranuar se jemi ardhmëria sepse nëse ne injorojmë këtë, atëherë injorojmë obligimet dhe peshën të cilët kemi për të formësuar të ardhmen. Pra, i lini përrallat e kopallat e mashtrimet e vetes. Ardhmëria jemi ne që mendojmë shëndosh dhe jo ata kodoshët e trushpërlarët. Kjo nuk është e tëra, nëse ne pranojmë se jemi ardhmëria, atëherë e kemi obligim të mendojmë e punojmë për të ardhmen pa e pa e pa e me fitime personale.

Komentet nga Facebook:

Po këto i keni lexuar?

Komentoni