Audio & Video programe

Programet e paraqitura në këtë faqe të emëruara si Audio & Video programe  janë programe të përzgjedhura të cilat duhet të ju ndihmojnë në përmirësimin e komunikimit të kompjuterit tuaj me programet si dhe programeve dhe kompjuterit me vetë juve. Tendenca është që të përmblidhen programet më efikase dhe më të vlerësuara në internet për këtë çështje.Gjithashtu programet janë së paku të testuara një herë në kompjuterin tim me qëllim të kontrollit të kualitetit dhe përshkrimit sa më të mirë të mundshëm të funksionit.
Më gjithë këto fjalë, nuk mund të ju garantoj se në kompjuterin tuaj këto programe nuk do të ju sjellin probleme. Sidoqoftë, asgjë nuk është e sigurt në sferën e programimit. Ajo që mund të thuhet se këto programe janë 99.9% të sigurta.

»»» Format Factory

»»» AVS Video Editor

Komentet nga Facebook:

Po këto i keni lexuar?

Komentoni