Depërtimi dhe Përdorimi i internetit në Kosovë

0

((Edhe nëse ndodh që linku të mos hapet që herën e parë, klikoni atë që paraqitet më poshtë në form të linkut.))

Shkruar prej
Agron Fazliu
agron@phogen.com
www.phogen.com

Të dhënat janë mbledhur prej
Kolegji Universitar Universum
Info@universum-ks.org
www.universum-ks.org

Dizajni
projectgrAphIcs

Vërejtje
Pikëpamjet dhe informatat e paraqitura në këtë raport i përkasin pjesëmarrësve
të studimit dhe autorit; andaj nuk paraqesin medoemos pikëpamjet e STIKK dhe të
Kolegjit Universitar Universum.

 

Komentet nga Facebook:

SHPËRNDAJE
Artikulli paraprakI madhi Kadare (poezi)
Artikulli tjetërPërballë paditurisë së gazetës Express
Themelues dhe mirëmbajtës i portalit “Fjalaime.ch”. BSc. i Administrimit të Biznesit dhe MSc. i Sistemeve Informative të Biznesit. Me punë dhe qendrim të përkohshëm në Zvicër, Winterthur. Studimet e mia qoftë akademike, qoftë private pasojnë sferën e ekonomsë me përqëndrim në drejtimet e menaxhimit dhe marketingut dhe teknologjisë informative me përqëndrim në shfrytëzimin e teknologjisë informative për zhvillim të biznesit..

S'KA KOMENTE

PËRGJIGJU