Elevator Pitch: të kuptuarit, rëndësia dhe elementet

Elevator pitch

Autor: Skender Mustafi

Të kuptuarit

Elevator Pitch është togfjalësh nga anglishtja që shfrytëzohet për një formë të njohur të prezantimit të vlerave. Shpesh herë njihet edhe si ‘elevator speech’ e që, gjuhësisht, do të thotë ‘fjalimi në ashensor’. Është metodë e komunikimit të vlerave personale e cila zanafillën e ka në ShBA. Kjo metodë e komunikimit lindi për shkak të nevojës për paraqitjes së ideve ose synimeve personale në një situatë kur ka mungesës të kohës dhe mundësisë për ndër-komunikim të gjatë mes personave të roleve të ndryshme. Pra, Elevator Pitch, në të vërtetë, nënkupton takimin e dy personave për një kohë të shkurtër, ku secili ka role ose pozita të ndryshme, dhe njëri nga ata shfrytëzon kohën e shkurtë dhe mundësinë për të lënë përshtypje tek tjetri. Thjeshtë, me këtë metodë nënkuptohet ‘flakja e idesë dhe nxitja e kureshtjes tek tjetri përbrenda kohës së lëvizjes me ashensor’.

Parimisht, logjika e kësaj metode është që të shfrytëzohet mundësia, për komunikim të vlerave personale, në mënyrë efikase për një kohë shumë të shkurtër. Hulumtues të ndryshëm të këtij lloji të komunikimit theksojnë që përgatitja duhet të jetë për një kohë nga jo më shumë se 30 sekonda e deri jo më shumë se 2 minuta. Pra, për 30 sekonda duhet shpalosur i gjithë plani duhet nxitur kureshtjen tek tjetri.

 Së fundi, kjo metodë mund të shfrytëzohet për nevoja personale ku një punëmarrës tenton t’i lë përshtypje një punëdhënësi. Gjithashtu edhe për nevoja tjera siç është puna e intervistimit, nxjerrjes së informacioneve, parashtrimit të pyetjeve, komunikimit të vlerave të një ndërmarrjeje, produkti ose shërbimi, e të tjera. Pra, metoda është e përshtatshme si për qëllime individuale ashtu edhe për ato të ndërmarrjes.

Vlera

Individët gjithnjë janë në kërkim të mundësisë për të prezantuar veten dhe vlerat të cilat mbartë profili personal. Kjo bëhet me qëllim të gjetjes së një vendi pune, promovimin në një pozitë të caktuar ose rritjes së vlerës së emrit të mirë. Të rralla janë mundësitë kur një person i interesuar mund të ulet dhe të bisedojë gjerë e gjatë me një person i cili ka pozitën dhe mundësinë për të vepruar. Shumë më shpesh situatat krijohen në mënyrë spontane gjatë lëvizjeve dhe organizimeve të brendshme e të jashtme të stafit të ndërmarrjes. Shumë më shpesh i takoni njerëzit gjatë lëvizjes, për një kohë shumë të shkurtër, se që e keni mundësinë të jeni në zyrat e tyre dhe të bisedoni me ata. Të paraqisni idenë, synimin, vizionin, vlerën tuaj.

Andaj, ky takimi i shkurtër është mundësia juaj për t’i flakur idetë dhe qëndrimin tjetrit. Shkurt dhe qartë. Tridhjetë sekonda për të nxitur kureshtjen tek tjetri. Këtë kohë mund të e shfrytëzoni në mënyrë të organizuar që të mund të motivoni tjetrin të kërkojë një takim me ju. Rrjedhimisht, vlera e kësaj metode është shfrytëzimi në mënyrë efikase i mundësive të shumta dhe takimeve të shkurta. Thjeshtë, në vend të heshtjes gjatë takimeve të tilla, bëhet ‘recitimi’ i versionit të njërit nga tekstet e parapërgatitura shumë mirë për situata të tilla.

Realizimi

Parapërgatitja për takime të tilla ‘të rastësishëm’ duhet të bëhet që më parë. Varësisht qëllimit i cili synohet të arrihet, bëhet përgatitja e prezantimit. Nëse për qëllim është paraqitja e vlerave personale për një vend pune, një pozitë të re ose një rekomandim, atëherë përgatisni prezantimin e vetvetes. Nëse për qëllim është propozimi i një ideje, ndryshimi, bashkëpunimi, oferte ose shitjeje, atëherë përgatitja duhet bërë bazuar në idenë e cila është shkak i kërkimit të një takimi të tillë.

Po, mund të bëhet fjalë për takim ‘të kërkuar’ dhe jo vetëm takim vërtetë të rastësishëm. Padyshim, kur kemi synime para vetes, duhet qenë gjatë gjithë kohës të përgatitur për të reaguar në përputhje me situatën e cila krijohet për ato momente.

Me rëndësi, fjalimi duhet të jetë i suksesshëm.

Siç theksuam më parë, varësisht qëllimit përgatitja bëhet specifike, shembull:

 • Nëse jeni kërkues pune, duhet theksuar kush jeni ju, me çfarë merreni për momentin dhe çfarë synoni në të ardhmen.
 • Nëse jeni në ndërmarrje dhe synoni promovim ose kalim në një pozitë tjetër, duhet theksuar me çfarë merreni për momentin (nëse është e panjohur për personin të cilit i mbani fjalimin), cilat janë aftësitë tuaja (që jeni duke i aplikuar për momentin dhe që ndërlidhen me pozitën të cilën synoni) dhe ku dëshironi të kaloni.

Kujdes, në asnjë moment fjalimi nuk duhet të jetë sulmues ose të krijojë bindje tek tjetri se ju jeni duke bërë kërkesë. Thjeshtë, ju jeni duke i flakur informacione tjetrit përmes të cilave synoni motivimin dhe nxitjen e kureshtjes dhe interesit për tu njohur juve më mirë ose për të marrë parasysh atë që synoni.

Nëse takoni një person me pozitë në një mbrëmje, duke ditur që personi nuk u njeh juve, është e padobishme madje e rrezikshme për të keq, nëse paraqitja juaj është ‘shtypëse’, ‘detyruese’, ‘kërkuese’, ‘urdhëruese’.

Prezantohuni

Fillo me gjuhën e personit të cilit po i mbanë fjalimin. Fjalët le të jenë të shkurta dhe të qarta. Fjalori duhet të jetë i nivelit të personit përballë. Çdo komplikim i gjuhës së të folurit, shkatërron efektin e fjalimit.

Mos fol shumë shpejtë. Askush nuk është duke të ndjekur.

Filloni fjalimin me prezantimin tuaj. Si quheni, kush jeni. E kini parasysh që gjatë intervistave ose paraqitjeve në media, udhëheqësi zakonisht  i drejtohet mysafirit me shprehjet:

 • Kush jeni ju?
 • Na tregoni diçka rreth juve!
 • Keni dy fjalë për tu prezantuar!
 • Keni 5 sekonda për tu prezantuat!

Në këtë rast, prezantimi duhet të jetë shumë i ngjeshur, i shpejtë dhe tërheqës.

Vazhdimësi, si pjesë e prezantimit, pas të dhënave personale, si emri, mbiemri dhe ku gjendeni si pozitë ose rol pune (vend i njohur për personin përballë), është angazhimi aktiv i juaji. Me çfarë merreni për momentin?! Prezantoni elementet kryesore të asaj me çfarë merreni e që kanë të bëjnë drejtpërdrejtë me atë çfarë synoni.

Prezantimi përmbylleni me përvojën që keni bërë me elementet e theksuara. Rolet, repartet, ndërmarrjet, projektet; nga të gjitha angazhimet, më të rëndësishme duhet theksuar. Theksimi i një, dy, apo tri pikave të përvojës, varet nga situata dhe personi më të cilin përballeni.

Përmbyllja

E përmbyllni fjalimin me shpalosjen e synimit. E bëni këtë në formë shpjegimi, ideje, paraqitjeje indirekte ku profili lë të qartë të kuptohet synimi, ofrimi i sugjerimeve në atë që synohet. Kujdes, nga kërkesa apo ‘sulmi’. Natyrisht, edhe sjellja në këtë pjesë varet nga situata konkrete.

Natyrisht, si pjesë e përmbylljes janë edhe elementet tjera shtesë të cilat i japin mundësi personi që të përjetojë ose ‘konsumojë’ më shumë informacione rreth jush. Kartelë Vizite, nyje në internet, të theksuarit se gjendeni me profil në LinkedIn, një foto, fletë ose grafik në celular, shembull i një pune të realizuar me qasje, të lirë nga jashtë, të informacioneve, janë elemente përplot informacione të cilat rrumbullakojnë prezantimin e profilit tuaj. Shembull i një përmbylljeje të suksesshme është: ‘synoj të arrij pozitë e udhëheqësit të marketingut’.

Përgatitja

Ushtro, ushtro, ushtro. Ju duhet të praktikoni fjalimin. Fjalimi duhet të realizohet rrjedhshëm, me butësi, seriozitet, e simpati. Nuk ka hapësirë për belbëzim, stres e shqetësim. Ky është shansi i vetëm dhe duhet shfrytëzuar me sukses. Paraqitja duhet të jetë natyrale dhe me përqendrim tek tjetri, por i parapërgatitur në hollësi.

Shmanguni shfrenimit, fjalimit monoton e të vërejtur.  Ushtrimi i fjalimit u mundëson të njihni veten dhe të përmirësoni sjelljen e paraqitjes duke mos u lënë të dukeni mendjemadh e lavdërues, por as edhe të ngurtë e të ftohtë. Mos u paraqitni robotik.

Gabimet

Le të përmbledhim gabimet e një Elevator Pitch:

 • Të folurit e shpejtë
 • Shfrytëzimi i një fjalori shumë të komplikuar me terme profesionale, me terme të cilat shfrytëzohen rrallë herë, shkurtesa pakë të njohura profesionale
 • Të qenit i shpërqendruar
 • Mungesa e parapërgatitjes, të folurit pa përgatitur
 • Të qenit robotik, të folurit me mimikë dhe ton zëri të ftohtë e të ngurtë
 • Të mos pasurit të një Kartelë Vizite ose pamflete për t’i dhënë me vete personit
 • Mos thënia asgjë pavarësisht të pasurit në kokë të një fjalimi të përsosur

Elevator Pitch në rrjetet e punës, të biznesit dhe sociale

Me zhvillimin e teknologjive elektronike dhe internetit kanë ndryshuar dhe marrëdhënies e komunikimit të njerëzve. Në këtë pikëpamje, një fjalim ashensori mund të realizohet edhe nëpër profilet personale të hapura nëpër rrjete të ndryshme në internet. Pavarësisht nëse keni profil në një rrjet për kërkim pune, në rrjetet sociale të biznesit si LinkedIn ose Xing, rrjetet tjera sociale si Facebook, Solaborate, Twiter ose Pinterest, qëllimi mbetet i njëjtë: fjalim me pak fjalë.

Rrjedhimisht, paraqitja e një fjalimi motivues tek profili juaj, posaçërisht në rrjetet e kërkimit të punës dhe ato të biznesit, luan rol kyç që të tjerët të u kontaktojnë. Andaj, plotësoni me kujdes pjesën e biografisë tek LinkedIn, Xing, Solaborate, e të tjera. 150 karaktere tek fusha e profilit në Twitter, mjafton si ‘fjalim ashensori’ për të nxitur kureshtjen e të tjerëve për tu kontaktuar.

Shembuj të fjalimeve në ashensor

Më poshtë mund të lexoni disa shembuj të një fjalimi në ashensor. Ju mund t’i merrni për bazë sa për të kuptuar këtë metodë komunikimi ose edhe për të zhvilluar fjalimet tuaja.

 • Unë jam Filani, së fundi kam diplomuar në fushën e komunikimit në FHS St. Gallen. Kam punuar në revistën universitare si analist dhe si redaktues në pjesën e marketingut. Jam duke kërkuar punë e cila do të fuste në praktikë aftësitë e mia si analist dhe hulumtues marketingu.
 • Kam përvojë gati një dekadë që merrem me zhvillimin e elementeve të biznesit elektronik për shitjen e produkteve përmes internetit. Kam një ide për zhvillimin e një platforme për ndërmarrje. Një ndërmarrje si e juaja do të ishte partneri i përshtatshëm për realizim të idesë.
 • Unë dizajnoj foto, logo dhe faqe interneti. E kam pasion të gjejë rrugë kreative për të përçuar porosinë tek konsumatori. Madje realizoj edhe grafikë të cilët i shfrytëzojnë njerëzit nëpër rrjetet sociale.
 • Unë jam Skenderi, punoj tek ndërmarrja Clooc GmbH si udhëheqës në zhvillimin e biznesit. Ne merremi me zhvillim të ofertave për marketing elektronik. Çdo gjë e bëjmë me pasion dhe shumë kujdes. Jo vetëm që garantojmë në kualitetin e produktit dhe shërbimit, por edhe merremi drejtpërdrejt me këshillimin e konsumatorëve pa sistem të automatizuar.

Suksese!

Komentet nga Facebook:

Po këto i keni lexuar?

Komentoni