ITIL

ITIL

ITIL është shkurtesë për fjalët Information Technology Infrastructure Library që në shqip ka kuptimin Biblioteka e Infrastrukturës së Teknologjisë Informative. ITIL® është mbrojtur me të drejta autori nga Axelos Ltd..

Po këto i keni lexuar?