Java përmes BlueJ

Java përmes BlueJ

“Objects First with Java” (shqip: Objektet Fillimisht me Java) është libër i përpiluar nga David Barnes dhe Michael Kölling. Libri në fjalë përdoret për qëllime edukative, për të mësuar gjuhën programuese Java, në shumë universitete evropiane. Librit i është bashkangjitur edhe një program kompjuterik, i njohur si BlueJ, i zhvilluar nga profesori Michael Kölling dhe bashkëpunëtorët e tij.

Meqë qasja ndaj të kuptuarit të gjuhës programuese Java është interesante në një seri artikujsh do të paraqes të gjitha ushtrimet e paraqitura në libër (në disa raste më shumë se një ushtrim në një artikull e në disa raste vetëm një ushtrim në një artikull, varësisht nga ushtrimi).

Ne do të paraqesim ushtrimet e edicionit të IV të librit.

P.S. Ligjërata ose definicione në këtë seri artikujsh nuk do të paraqiten (përveç nëse janë pjesë e zgjidhjes së ushtrimit të caktuar.)Të dhëna: – Objects First With Java, A Practical Introduction Using BlueJ, David Barnes, Michael Kölling, Fourth Edition, 2009, p. 516 – Libri: http://www.bluej.org/objects-first/Programi: http://bluej.org/Mbi autorët: Michael Kölling: http://www.cs.kent.ac.uk/people/staff/mik/ David Barnes: http://www.cs.kent.ac.uk/people/staff/djb/

Burime tjera për të mësuar Java:
http://www.java.al/
http://download.oracle.com/javase/tutorial/index.html
http://javalessons.com/
http://www.javaworld.com/
https://www.learnjavaonline.org/
http://www.javacoffeebreak.com/
http://www.kodejava.org/

Komentet nga Facebook:

Po këto i keni lexuar?

Komentoni