Jezui: Mësuesi i Inspiruar (dosje)

Tradita islame tregon shumë tregime rreth Jezuit nga të cilat mund të nxjerrim mësime që mund t’i zbatojmë sot.

Muslimanët dhe të krishterët gjithmonë kanë qenë të inspiruar dhe kanë mësuar mësime me vlerë nga mesazhi dhe mësimet e Jezuit.
Pasi që Jezui është figurë e tillë ndikuese mes muslimanëve dhe të krishterëve, mesazhi i zij mund të jetë mjet shumë efektiv për miliona musliman dhe të krishterë në gjithë botën, për të ndërtuar ura mëshire, mirëkuptimi dhe të ndarjes së vlerave.

Pra, le të shohim statutin e dyfishtë të Jezuit në islam: 1) profet i cili kishte lindje të mrekullueshme dhe do të kthehet për të udhëzuar njerëzimin dhe 2) një mësues i inspiruar shembullin e të cilit në mëshirë, mirësi dhe në shmangie nga gjërat materiale ne edhe sot mund ta mësojmë.

Përktheu dhe përshtati
Skender Mustafi

Komentet nga Facebook:

Po këto i keni lexuar?

Komentoni