Application: Capacitated Plant Location Problem

Autorë: Skender Mustafi Mussie Mekonnen Abstract This paper explores and defines the classic Capacitated Plant Location Problem (CPLP). The basic problems are defined in details. The main problems of selecting a plant and the assignment of clients to plants are address. Many researchers have used different methods to develop algorithms which try to solve CPLP as good as possible regardless of the complexity of the given real problem. From all shortly explained algorithms, just one Tabu search algorithms is represented and explained. I. INTRODUCTION The Capacitated Plant Location Problem (CPLP) is computational optimization problem and it is one…

Read More

The Relationship between Online and Offline Marketing

The Relationship between Online and Offline Marketing

Authors:Skender Mustafi, Lionel Jost, Tuan Nguyen 28th January, 2011 Project: The relationship between online and offline marketingSupervisor Prof. Dr. Uwe LeimstollModule: Applying Research MethodologiesStudy program: M.Sc. in Business Information SystemsInstitute: University of Applied Sciences Northwestern Switzerland Abstract The aim of this paper is to elaborate the relationship between online and offline marketing. As fundamental research problem has been taken the spread opinion that online marketing is only providing additional instruments to the traditional framework. Therefore the marketing framework itself has been analysed and connected with popular views on different online…

Read More

Google: Search and Advertising Service Provider

Authors: Skender Mustafi Lionel Jost Tuan Nguyen Introduction Google is the biggest online advertising company with its revenues about USD$23 billion in 2009 including pay-per-click (PPC) advertising and site-targeted advertising for text, banner, and rich-media ads (cf. Wikipedia contributors 2010). Providing a variety of useful and easy-to-use services, Google has achieved on one hand to attract many internet users and a huge potential audience for advertisement and on the other hand to provide tools for its customers for creating and monitoring the success of advertisement for its customers. The online advertising, in which Google…

Read More

Strategjia promocionale tek: Altria Groups Inc. & “Marlboro”

Qëllimi Çdo dit shohim në media elektronike e të shkruara publicitete të ndryshme, dëgjojmë fjalë të shumta për shumë produkte, përballemi me përshtypje të ndryshme për produkte të ndryshme, ndeshemi dhe me grupe të organizuara e të pa organizuara të shitjeve personale por asnjëherë në të vërtetë nuk ju thellohemi këtyre veprimeve edhe pse këto veprime janë kyçe ndonjëherë që ne të e njohim një produkt që na plotëson një nevoje të kamotshme, kyçe në bindjen tonë si dhe shpesh herë na përkujtojnë për gjërat (produktet & shërbimet) e harruara.…

Read More

Marketing analizë dhe praktikë

Autor: Skender Mustafi Ndonëse punimi është realizuar në vitin 2005 dhe shumë gjëra mund të ishin trajtuar ndryshe nga ajo që u trajtuan në atë kohë, mendoj se ky punim mund të ndihmoj nevojat e ndonjërit nga ju. Fjala është për një analizë të shkurtër të një kompanie me të dhëna burimore nga ajo si dhe konkluzionet e mia në atë kohë. Punimin mund të e shkarkoni si PDF. Më poshtë, pa pasur nevojë të e shkarkoni punimin “”, do të mund të e lexoni një pjesë nga hyrja. Unë nuk kam…

Read More