Marketingu dhe menaxhimi i marketingut

Koha nevojshme për ta lexuar shkrimin, rreth 1 minutë D- R BOSHKO JAKOVSKI D-R ALEKSA STAMENKOVSKI MARKETINGU DHE MENAXHIMI I MARKETINGUT Libër për vitin II-të PËR DREJTIMIN EKONOMIK – JURIDIK DHE TË TREGTISË teknik për tregti dhe marketing Shkup, 2011

Lexo më shumë

Menaxhimi i strategjive të marketingut

Koha nevojshme për ta lexuar shkrimin, rreth 1 minutë Pjesë nga vepra e shkruar nga Prof. Dr. Nail Reshidi, ligjërues në Universitetin e Prishtinës. Materiali është paraqitur për studentë në vitin 2012. Libri referohet tek autorët: Philip Kotler and Kevin keller : Marketing Managment , 20122. J. Paul Peter, James H. Donnelly. Jr – Marketing Management, 20093. Sammuel C. Certo – Modern Management, 20084. Nail Reshidi – Bardhyl Ceku : Marketingu, 2006

Lexo më shumë

Vlerësimi i projekti investues

Koha nevojshme për ta lexuar shkrimin, rreth 1 minutë

Lexo më shumë

Zhvillimi i Aftësive të OJF-ve – Menaxhimi i projektit nga Ermira Lubani

Koha nevojshme për ta lexuar shkrimin, rreth 1 minutë

Lexo më shumë

The Relationship between Online and Offline Marketing – Skender Mustafi & All

Koha nevojshme për ta lexuar shkrimin, rreth 1 minutë [embed width=”770″ height=”990″]http://fjalaime.ch/wp-content/uploads/The-Relationship-between-Online-and-Offline-Marketing.pdf[/embed]

Lexo më shumë

Ueb shërbimet, gjendja aktuale

Koha nevojshme për ta lexuar shkrimin, rreth 1 minutë

Lexo më shumë