Aspekti islam mbi sigurimin e borxhit në kontratën e shitblerjes me këste

borxhi

Autor: Jusuf ZIMERI Nisur nga fakti se me arritjen e çdo lloji të kontratës e edhe kontratës së shitblerjes, vetvetiu nënkuptohet se pasojnë edhe detyrime. Mirëpo kur jemi te kontrata e shitblerjes me këste, nënkuptojmë se pagesa me automatizëm shndërrohet në borxh të blerësit ndaj shitësit. Në raste të tilla, është krejt normale dhe e drejtë që shitësi të ngre shqetësimin e tij për pagesën, respektivisht mos pagesën e borxhit.Mundësitë praktike për sigurimin e borxhit si detyrime kontrata duhet të jenë mekanizma ligjore për t’i siguruar borxh dhënësit se do…

Read More

Shitblerja me këste nga aspekti shkencor Islam

shitblerja islame

Autor: Jusuf ZIMERI Kontrata e shitblerjes më këste është një ndër kontratat e shitblerjes thuajse më të përhapura në kohën bashkëkohore. Kjo vjen si rezultat i konkurrencës së tregut në njërën anë, dhe ndoshta si rezultat i rënies së faktorit blerës në anën tjetër. Kjo kontratë në kohën bashkëkohore trajtohet si në nivelin e individual, ashtu edhe në nivel të kompanive, ngase këtë formë të shitblerjes shumë kompani e konsiderojnë si mjet për të bërë përfitime dhe si i tillë konsiderohet një mjet i fuqishëm i financës moderne. Në kontratën…

Read More

Zoti Ekziston

Autor: Sefer Emini Po ti hedhim një vështrim gjendjes në të cilën ndodhet rinia jonë, me siguri çdo njëri prej nesh do konstatonte se vërtet rinia jonë  ndodhet në një gjendje tepër të vështirë. E themi këtë duke pasur në konsideratë vetit e shëmtuara të cilat i hasim te të rinjtë tanë siç janë: konsumimi i drogës ku një numër i madh i të rinjve tanë janë të varur nga “Murtaja e bardhë” siç quhet ndryshe, pastaj veti tjetër të cilën askush nuk do t’ia dëshironte një rinie është pa…

Read More