Kërkimi i së vërtetës

0

Një herë el-Evzai fakihu i Sirisë i thot Ibën el-Mubarakut: “Kush është ky bidatçi i cili ka dalë nga Kufe, i quajtur Ebu Hanife?
Ibën Mubarak nuk i përgjigjet atij fillon t’i përmend disa pyetje të vështira dhe sesi t’i kuptonte ato dhe sesi të jepte përgjigje për sa i përket atyre.
Ai e pyet: “Cili i ka dhënë këto përgjigje? ”
Ibën Mubaraku i përgjigjet: “Një sheh të cilin e kam takuar në Irak?
El-Evzai i thot: “Ky është një sheh i nderuar. Shko dhe merr prej tij”.
Ai i përgjigjet: “është Ebu Hanife”.

Pas kësaj el-Evzai e takon Ebu Hanifen në Mekkë dhe i diskuton dhe i heton pyetjet të cilat Ibën Mubaraku i kishte ngritur.
Pasi largohet nga Ebu Hanife, el-Evzai i thot Ibën el-Mubarakut: “Unë e kam zili për diturinë dhe inteligjencën e atij njeriu. Unë i kërkoj falje Allahut. Unë isha në një gabim të madh. Shko e mëso tek ai burrë. Ai nuk është sikur thonë për të”.

Burimi: el-Hajrat el-Hisan faqe33

Komentet nga Facebook:

SHPËRNDAJE
Artikulli paraprakEbu Hanifja dhe nomadi koprrac
Artikulli tjetërtë shijoj
Themelues dhe mirëmbajtës i portalit “Fjalaime.ch”. BSc. i Administrimit të Biznesit dhe MSc. i Sistemeve Informative të Biznesit. Me punë dhe qendrim të përkohshëm në Zvicër, Winterthur. Studimet e mia qoftë akademike, qoftë private pasojnë sferën e ekonomsë me përqëndrim në drejtimet e menaxhimit dhe marketingut dhe teknologjisë informative me përqëndrim në shfrytëzimin e teknologjisë informative për zhvillim të biznesit..

S'KA KOMENTE

PËRGJIGJU