Kushtet e Muxhtehidit – Mr. Taxhedin Bislimi

18.01.2014
Tema: “Kushtet e Muxhtehidit (ai që ka arritur shkallën më të lartë të dijes në Sheriat)”
Shoqata Uniteti Tetove.

Komentet nga Facebook:

Leave a Comment