Mashtrimet individuale dhe grupore

Koha nevojshme për ta lexuar shkrimin, rreth 1 minutë

Autor: Skender Mustafi

Bazuar në teorinë e gjasës (probabilitetit ose shansit), gjasa që një individ të mund të e mashtrojë një grup të caktuar me kapacitete të ngjashme edukativo-arsimore qëndron në vi paralele me atë të grupit, por që kapaciteti i grupit qëndron shumë më lartë se sa ai i individit, qoftë shikuar aftësitë të përbashkëta, qoftë shikuar nga kapacitetet tjera ndihmëse të cilat mbështesin mashtrimet.

mashtrime

Komentet nga Facebook:

Po këto keni lexuar?!!

Leave a Comment