MS Excel shtesa dhe shabllone

0

MS Excel është një nga programet më me shumë funksione nga programet e MS Office. Si i tillë programi mundëson realizimin e shablloneve të ndryshme të cilat mund të shumohen dhe përdoren në më shumë se një rast. Gjithashtu programi lejon programimin dhe instalimin e shtesave të cilat përshtatin MS Excel për interesat e përdoruesve.
Programues dhe dizajnues të ndryshëm ofrojnë shabllone dhe shtesa të ndryshme si komerciale ashtu edhe falas. Më poshtë do të radhisim disa faqe të cilat ofrojnë koleksion shtesash dhe shabllonesh falas.


Shabllone falas
Microsoft Execel Templates
Excel Templates
Excel Templates and Spreadsheets – Spreadsheet123.com
My Excel Templates –
Excel Templates
Top 10 Excel and Chart Templates – Chandoo
Free Excel Templates – Microsoft Office Templates
Excel Templates: All compatible Excel 97 or higher & Windows 95 or higher – ozgrid

Shtesa falas
Excel Add-ins Categories With Brief Descriptions – ozgrid
Add-ins for Microsoft Excel – ablebits
Tools For Excel – cpearson
Excel Tools and Addins – freeexceldashboards
Excel Addins – Add-in Express Ltd.
Free Excel Add Ins – Vertex42

Komentet nga Facebook:

SHPËRNDAJE
Artikulli paraprakSi të shkruaj një punim kërkimor/shkencor/seminarik?
Artikulli tjetërtë pres me kurorë
Themelues dhe mirëmbajtës i portalit “Fjalaime.ch”. BSc. i Administrimit të Biznesit dhe MSc. i Sistemeve Informative të Biznesit. Me punë dhe qendrim të përkohshëm në Zvicër, Winterthur. Studimet e mia qoftë akademike, qoftë private pasojnë sferën e ekonomsë me përqëndrim në drejtimet e menaxhimit dhe marketingut dhe teknologjisë informative me përqëndrim në shfrytëzimin e teknologjisë informative për zhvillim të biznesit..

S'KA KOMENTE

PËRGJIGJU