MS Word shtesa dhe shabllone

Përgatiti: Skender Mustafi

Fillimisht publikuar më 18 Shkurt 2011

Përmirësuar më 27 Korrik 2013

MS Word lehtëson përpunimin e dokumenteve për qëllime të ndryshme. Lehtësues është edhe fakti se shumë entuziastë profesionistë të drejtimeve të ndryshme kanë krijuar dhe shpërndajnë shabllone të gatshme të cilat drejtpërdrejtë ose me ndryshime të vogla mund të përdoren për qëllimet tona.

Më poshtë do të radhisim disa faqe të cilat ofrojnë koleksion shtesash dhe shabllonesh falas.

Shabllone falas

Shtesa falas

Komentet nga Facebook:

Po këto i keni lexuar?

2 Thoughts to “MS Word shtesa dhe shabllone”

Komentoni