.NET Framework – të gjitha versionet

Autor: Skender Mustafi
Freskuar më 17.12.2018

.NET Framework është aplikacion-kornizë e zhvilluar dhe ofruar nga Microsoft për sistemin operativ Windows, Linux dhe MacOS.  Koriza, në vete, përmban shumë biblioteka nga të gjitha gjuhët e njohura dhe të shfrytëzuara të programimit. Në këtë mënyrë mundësohet leximi dhe ekzekutimi i aplikacioneve në kompjuterët të cilët kanë si sistem operativ Windows, Lunux ose MacOS. Versionet e ndryshme të aplikacionit mund t’i shkarkoni falas. Më poshtë janë nyjat e lidhura me faqen e korporatës Microsoft.

VersioniNyja
.NET Framework 4.7.2shkarko (x86 dhe x64)
.NET Framework 4.7.1shkarko (x86 dhe x64)
.NET Framework 4.7shkarko (x86 dhe x64)
.NET Framework 4.6.2shkarko (x86 dhe x64)
.NET Framework 4.6.1shkarko (x86 dhe x64)
.NET Framework 4.6
shkarko (x86 dhe x64)
.NET Framework 4.5.2shkarko (x86 dhe x64)
.NET Framework 4.5.1shkarko (x86 dhe x64)
.NET Framework 4.5shkarko (x86 dhe x64)
.NET Framework 4.0shkarko (x86 dhe x64)
NET Framework 3.5 SP 1shkarko
.NET Framework 3.5shkarko (x86 dhe x64)
.NET Framework 3.0shkarko
.NET Framework 2.0shkarko (x86)
shkarko (x64)
Service Pack 2 (x86) (23.8 MB)
Service Pack 2 (ia64) (52.2 MB)
Service Pack 2 (x64) (46.3 MB)
.Framework 1.1 shkarkoshkarko
Service Pack 1
.NET Framework 1.0shkarko
Service Pack 3

Komentet nga Facebook:

Po këto i keni lexuar?

Komentoni