Objects First with Java – Ushtrimi 1.4.

Objects First with Java – Ushtrimi 1.4.

Përgatiti: Skender Mustafi

Startoni “BlueJ” dhe hapeni projektin “shapes” i cili gjendet në dosjen e kapitullit të parë. Pasi të keni hapur këtë projekt në ekranin tuaj paraqiten katër katrorë (klasa): tringle, square, circle dhe canvas.

Ushtrimet janë të marra nga libri “Objects First with Java, a practical introduction using BlueJ” nga David Barnes, Michael Kölling, Edicioni i IV, viti 2009.

Ushtrimi 1.4.
Inico void changeColor(String) duke mbushur hapësirën që paraqitet me “red” (mos harro thonjëzat) dhe trego çfar po ndodh.

Kodi nga Libri

Në këtë paketë e keni të përgatitur kodin të cilin nuk keni nevojë të analizoni tani për tani. E shkarkoni paketën, e nxirrni nga arkivi dhe e hapni përmes BlueJ.

Ushtrimi 1.4.
Në objektin/objektet që keni krijuar tani provoni të inicioni një string, i cili i ndërron ngjyrën objekteve. Psh që të e bëjmë rrethin e krijuar në ushtrimin 1.1. të kuq atëherë shtypim objektin me të djathtën dhe iniciojmë metodën void changeColor(String) dhe në brendi të hapsirës shkruajm “red”, pra për dallim nga inicimi i një integre, një String duhet të futet mes thonjëzave.

Komentet nga Facebook:

Po këto i keni lexuar?

Komentoni