Objects First with Java – Ushtrimi 1.5.

Përgatiti: Skender Mustafi

Ushtrimet janë të marra nga libri “Objects First with Java, a practical introduction using BlueJ” nga David Barnes, Michael Kölling, Edicioni i IV, viti 2009.

Fillimisht ushtroni vetë të pavarur nga zgjidhjet, pra duke konsultuar mësime në internet ose përmes veprimit me programin, pastaj nëse diç nuk keni të qartë pasoni zgjidhjet e ushtrimeve këtu.

Ushtrimi pason nga Ushtrimi 1.4.

Ushtrimi
Çka ndodhë nëse tentojmë të i ndërrojmë objektit ngjyrën në “aqua” ose ndonjë ngjyrë tjetër që nuk e kanë klasat?

Zgjidhja
Meqë ushtrimi në fjalë është një shembull i thjeshtë, nëse tentoni të fusni një ngjyrë që nuk është e koduar ose ndonjë fjalë shqip atëherë objekti ndërron ngjyrën në të zezë.bluej

Komentet nga Facebook:

Skender Mustafi

Themelues dhe mirëmbajtës i portalit “Fjalaime.ch”. BSc. i Administrimit të Biznesit dhe MSc. i Sistemeve Informative të Biznesit. Me punë dhe qendrim të përkohshëm në Zvicër, Winterthur. Studimet e mia qoftë akademike, qoftë private pasojnë sferën e ekonomsë me përqëndrim në drejtimet e menaxhimit dhe marketingut dhe teknologjisë informative me përqëndrim në shfrytëzimin e teknologjisë informative për zhvillim të biznesit..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *