Objects First with Java – Ushtrimi 1.5.

Objects First with Java – Ushtrimi 1.5.

Përgatiti: Skender Mustafi

Ushtrimet janë të marra nga libri “Objects First with Java, a practical introduction using BlueJ” nga David Barnes, Michael Kölling, Edicioni i IV, viti 2009.

Fillimisht ushtroni vetë të pavarur nga zgjidhjet, pra duke konsultuar mësime në internet ose përmes veprimit me programin, pastaj nëse diç nuk keni të qartë pasoni zgjidhjet e ushtrimeve këtu.

Ushtrimi pason nga Ushtrimi 1.4.

Ushtrimi
Çka ndodhë nëse tentojmë të i ndërrojmë objektit ngjyrën në “aqua” ose ndonjë ngjyrë tjetër që nuk e kanë klasat?

Zgjidhja
Meqë ushtrimi në fjalë është një shembull i thjeshtë, nëse tentoni të fusni një ngjyrë që nuk është e koduar ose ndonjë fjalë shqip atëherë objekti ndërron ngjyrën në të zezë.bluej

Komentet nga Facebook:

Po këto i keni lexuar?

Komentoni