Për pyetjet e pa zakonshme Wolfram|Alpha ka përgjigje interesante!!

Wolfram|Alpha është një bazë për logjikë informatike e cila gjeneron përgjigje duke përdorur logjikën e kombinimit të të dhënave mbështetur në një logjikë të caktuar. Sidoqoftë, përkundër të gjitha përpjekjeve që përgjigjet të jenë rezultat i kombinimeve të ndryshme, disa nga pyetjet kërkojnë përgjigje të thjeshta dhe të shkurta sepse ato janë të tilla dhe s’bëhen ndryshe.

Unë e shfrytëzoj bazën e kompjutimit logjik të ofruar nga Wolfram|Alpha, megjithatë në këtë artikull u kam sjellë përgjigjet e disa pyetjeve  “private” dhe “intime”.

1. Përshëndetje Wolfram|Alpha

2.  A jam i mençur?

3.  A je budalla?

4.  A je?

5. Sa vjeç je?

6.  Ku je ti?

7.  Ku është vetura ime?

8.  Kush je ti?

Komentet nga Facebook:

Po këto i keni lexuar?

Komentoni