plaku dhe vdekja

Një herë një plak preu një dru në pyll dhe, i ngarkuar, u nis në një rrugë të gjatë. I lodhur nga rruga, e lëshoi barrën dhe filloi të thërras vdekjen, Kur ja mbërriti vdekja dhe e pyeti se përse e kishte thirrur, plaku iu përgjigj:

  • Për të më ndihmuar që të bartë barrën.

Përrallëza tregon se çdo njeri dëshiron të jetojë, edhe sikur të mos jetë i lumtur.

Referenca

  • Ezopi (1989), Përrallëza, Nasha Kniga, Lekturë për shkollat fillore në rs të maqedonisë sipas planit dhe programit arsimor. ISBN 86-369-0018-2

Komentet nga Facebook:

Po këto i keni lexuar?

One Thought to “plaku dhe vdekja”

Komentoni