Plani i biznesit

Shkarko punimin në PDF format

UNIVERSITETI Ilirija (dega ne Pejë)

BIZNES PLANI (Nga lënda BAZAT E BIZNESIT)
Anëtarët e grupit:
1.Adelina Kajtazi.
2.Valbon Berisha.
3.Vjosa Ahmeti.

Mr.sc. Bashkim Nurboja
Ass. Arta Selmanmusa

Formulimi i misionit
Ideja dhe punimi i këtij biznes plani është në bashkëpunim në mesë të grupit. Ne si grup kemi ardhur në përfundim të zgjedhim këtë ide për shitjen e disa nga paisjet e taknikës digjitale.
Pas përfundimit të shumë konsultimeve në mesë veti erdhëm me këtë ide për hapjen e një biznes i cili mundë të jetë real dhe mundë të na nxjerrë përfitime, si dhe ersperiencë në fushën e këti biznesi.

Ne si grupë punojmë në nji shitore ose të themë në nji kiosk të madhë ku bëjmë shitjen e teknikës digjitale ku hyn, Telefonat mobil, Video kamerat, Monitorat me madhësi të ndryshme, si dhe DVD-e etj.
Ato impotrohen nga jasht si p,sh Hungaria, Suedia dhe Belgjika Ne kemi lidhje të ngusht me pronaret e këtyre firmave të cilët i prodhojnë, andaj kemi edhe qmime të lira nga të tjerët konkurrent në treg.
Duke ndjerë nevojen time fillimisht, dhe ambientit ku jetojë edhe konsumatorëve në përgjithësi kemi vendos të bëjmë shitjen e këtyre teknikave, ngase tek ne janë shumë te përdorura dhe kërkohen në mas të madhe këto teknika e sidomos nga të rinjët.
Kjo ishte qëllimi ynë kryesorë që na shtyu të merremi më këtë aktivitet si dhe ana tjetër janë përfitimet përsonale.
Ne kemi planifikuar dhe besojmë se mundë ti përballojmë edhe rreziqet të cilat mundë të paraqiten ndër kohë, po ne do të ballafaqohemi me ato derisa te arrijm qellimin tonë.
Këto janë afësit tona për këtë llojë biznesi.

P. S. Punimin mund të e shkarkoni sipër në PDF format.

Komentet nga Facebook:

Po këto keni lexuar?!!

Leave a Comment