Programe për Desktop

Programet e paraqitura në këtë faqe të emëruara si programe për Desktop janë programe të përzgjedhura të cilat duhet të ju ndihmojnë në përmirësimin të shpejtësisë dhe lehtësisë së përdorimit të sistemit tuaj operativ. Tendenca është që të përmblidhen programet më efikase dhe më të vlerësuara në internet për këtë çështje. Gjithashtu programet janë së paku të testuara një herë në kompjuterin tim me qëllim të kontrollit të kualitetit dhe përshkrimit sa më të mirë të mundshëm të funksionit. Më gjithë këto fjalë, nuk mund të ju garantoj se në kompjuterin tuaj këto programe nuk do të ju sjellin probleme. Sidoqoftë, asgjë nuk është e sigurt në sferën e programimit. Ajo që mund të thuhet se këto programe janë 99.9% të sigurta.

»»» RocketDock

»»» Fences

»»» Switcher


49.29MB
WindowBlinds
falas
WindowBlinds Pro
49.95$
SH K A R K O
WindowBlinds është program për desktop i cili mundëson dizajnimin e Windowsit sipas dëshirës së përdoruesit. Ridizajnimi është i lehtë dhe mund të bëhet komplet sipas dëshirës. Për më shumë shih pamjet këtu.

4.51MB
Lunchy
falas
SH K A R K O
Lunchy është program i cili fsheh të gjitha ikonat në desktop dhe “Start” menynë dhe në desktop vendos një kërkues përmes të cilit mund të iniconi programet të cilët dëshironi të i përdorni.

1.92MB
Google Desktop
falas
SH K A R K O
Google Desktop është grumbullues shërbimesh për desktop. Programi është i lehtë për konfigurim dhe për përdorim, posaçërisht i përshtatshëm për kompjuterë personal me ekran të madh. Përmbledhja e temave të ndryshme si video, foto, lajme, të dhëna mbi motin, të dhëna mbi aksionet etj është shumë e lehtë. Gjithashtu programi mundëson lansimin e programeve dhe skedave thjeshtë duke përdoru shkurtesat.

Komentet nga Facebook:

Po këto i keni lexuar?

Komentoni