Qasja profesionale

Autor: Skender Mustafi

mikrofonatInterpretimet nuk janë fakte. Interpretimin e përmbajtjeve e bëjnë vetëm profesionistët. Komentimin dhe analizën e interpretimeve të përmbajtjeve e bëjnë vetëm profesionistët. Vetëm profesionistët të cilët merren me analizën e interpretimeve mund të nxjerrin të vërteta e madje edhe fakte nga interpretimet. Nga kjo shohim se vetëm një grusht njerëzish mund të flasin në nivel profesional për shkak të angazhimit të tyre me këtë përkushtim.

Fjalët e profesionistëve kalues dhe fjalët e të tjerëve janë pallavra. Thënia “Puno kot e mos rri kot.” nuk mund të ndryshohet një me një për shtjellimin e mësipërm edhe pse shumë njerëz më mirë përzgjedhin të flasin kot e kot.

Komentet nga Facebook:

Skender Mustafi

Themelues dhe mirëmbajtës i portalit “Fjalaime.ch”. BSc. i Administrimit të Biznesit dhe MSc. i Sistemeve Informative të Biznesit. Me punë dhe qendrim të përkohshëm në Zvicër, Winterthur. Studimet e mia qoftë akademike, qoftë private pasojnë sferën e ekonomsë me përqëndrim në drejtimet e menaxhimit dhe marketingut dhe teknologjisë informative me përqëndrim në shfrytëzimin e teknologjisë informative për zhvillim të biznesit..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *