Realizimi i të kuptuarit [video]

Talenti dhe të kuptuarit gjithmonë janë treguar të pa mjaftuershme për të treguar njohuritë, për të bërë ndryshimin. Ky djalosh përmes realizimit të këtij projekti “të thjeshtë” shfaq njohuritë e tijë si në përpunim të materialeve për të formësuar një objek, por edhe njohuritë e tij mbi shfrytëzimin e ajrit për veprim.

Vetëm përmes këtij angazhimi për të aplikuar njohuritë mund të kuptohen njohuritë e tij dhe asesi ndryshe.

Kurse në aspekti personal, aplikimi i njohurive në projekte të caktuara ndikon në thellësimin, përmirësimin dhe shtimin e tyre sepse projektet kërkojmë më shumë njohuri se sa mendohet, më shumë detaje se sa duket në fotografinë e madhe.

Komentet nga Facebook:

Po këto i keni lexuar?

Komentoni