Festat Islame

Autor: Skender Mustafi

Festat Islame është shtesë për WordPress e cila mundëson paraqitjen e festave Islame në kutizë (widget) në datat e caktuara. Kjo shtesë në versionin momental mbështetë e vitit 2012 të publikuara tek faqja zyrtare e Bashkësisë Islame të Republikës së Maqedonisë.

Instalimi

  1. Shkarko shtesën nga WordPress: http://wordpress.org/extend/plugins/festat-islame/
  2. E nxjerr nga arkivi
  3. Dosjen “festat-Islame” e ngarkoni tek “plugins”
  4. Kaloni tek paneli i administruesit dhe e aktivizoni shtesën

Përdorimi

  1. Kaloni tek “widgets”, po ashtu tek administruesi
  2. Tani në të gjeni shtesën e instaluar të cilën mund të e vendosni në cilindo shirit të faqes suaj.

 

Suksese!