Shqipëria në Facebook

Përgatiti: Skender Mustafi

Këto të dhëna janë bazuar nga burimi zyrtar i informacioneve, pra Facebook. Të dhënat janë të kontrolluara më 30 korrik 2013.

Sipas të dhënave të Facebook-ut Shqipëria ka gjithsej 1.268.200 të regjistruar në Facebook nga të cilët 828.200 meshkuj dhe 440.000 femra.

facealbania

Këta përdorues ndahen në grupmosha si vijon:

Grupëmosha  Meshkuj  Femra  Gjithësej
 13-15 44.000 24.000   68.000
 16-20 260.000152.000 412.000
 21-25 240.000128.000 368.000
 26-34 174.000 82.000 256.000
 35-45 70.000 34.000 104.000
 46-55 22.000 13.200   35.200
 56 – 18.200 6.800   25.000
Gjithësej828.200440.0001.268.200

Nga të gjithë të regjistruarit 114.000 janë paraqitur si të martuar, 240.000 si të pa martuar dhe të tjerët në gjendje tjera.

Po këto i keni lexuar?

Komentoni