Shteti i do të dhënat tua nga Facebook – ti je ndoshta terrorist

Përgatiti: Skender Mustafi

 Në një lloj mbështetjeje të asaj analize të bërë tek artikulli “Big Data – thika me dy teha“, ku kam trajtuar të dhënat dhe shfrytëzimin e tyre për të marrë vendime të cilat kanë të bëjnë drejtpërdrejtë si me fatin e individëve ashtu edhe me fatin e shteteve, organizatave, instituteve. As në atë artikull e as në këtë nuk do të merrem me atë se si duhet të silleni me shpërndarjen e të dhënave private në internet. Nga përvoja shoh se shumë persona nëpër mediet sociale shprehen shprishur dhe pa menduar rreth çështjeve të ndryshme të cilat herë kanë të bëjnë drejtpërdrejtë me personat e tjerë, por madje edhe me organizata, kompani, institucione shtetërore e shtete. Se sa me rëndësi janë të dhënat nëpër mediet sociale, për të marrë vendime, mund të shihni interesimin e shteteve për të nxjerrë të dhënat për shtetasit e tyre.

Të gjitha shtetet të cilat parimisht e kanë të lejuar Facebook-un, psh. Kina, Irani etj. e kanë të ndaluar, janë të interesuara të marrin të dhënat e plota për profilet e shtetasve të vetë. Tabela e më poshtme paraqet të dhënat publike të Facebook Inc. për kërkesat e ndryshme të bëra nga shtetet e gjithë botës për shtetasit e tyre në periudhën Janar 2014 – Qershor 2014 (Government Requests Report 2014). Ndër to Shqipëria ka bërë 4 kërkesa për 6 profile ku 3 kërkesa i janë miratuar dhe të dhënat e 5 profileve i janë dorëzuar. Në anën tjetër Kosova ka bërë 9 kërkesa për 25 profile ku 4 kërkesa i janë miratuar dhe të dhënat e 11 profileve i janë dorëzuar. Ndër shtetet më me shumë kërkesa dhe që kanë pranuar të dhënat e më shumë profileve janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës me 15’433 kërkesa pë 23’667 profile ku sipas Facebook u janë dorëzuar të dhënat për 18’969 profile. Më pas vije India me 4’559 kërkesa për 5’958 profile e që ka arritur të pranojë të dhënat për 3’031 profile. Ajo që patjetër duhet theksuar, është fakti se në shumë raste shtetet të cilat kërkojnë të dhënat nga Facebook e kanë të rregulluar me ligj mbledhjen e të dhënave dhe kërkesa e të dhënave bëhet me urdhër nga gjyqi.

Gjithsej nga 80 shtete në periudhën Janar 2014 – Qershor 2014 kanë bërë 34’936 kërkesa për 49’467 profile, ku Facebook ka miratuar 21’514 kërkesa duke dorëzuar të dhënat e 31’024 profileve. Bazuar në këto statistika këtij rrjeti social, Facebook, çdo  30 minuta  i bëhet kërkesë për 2 profile.

Rrjetet sociale nuk janë vend për tallje publike, aq më pak për tallje me shtetet dhe “sigurinë” ose sigurinë e tyre.

facebook

Shtetet Kërkesa Përdorues Miratime % Përgjigje Profile
Argjentina 254 364 31.89% 81 116
Brazili 1307 2269 35.20% 460 799
Kanada 263 388 53.99% 142 209
Çile 307 435 50.49% 155 220
Kolumbia 52 64 38.46% 20 25
Kosta Rika 3 6 0.00% 0 0
Republika Dominikane 11 13 27.27% 3 4
Ekuadori 1 3 0.00% 0 0
Guatemala 1 1 0.00% 0 0
Meksiko 170 267 50.59% 86 135
Paraguai 1 1 0.00% 0 0
Peru 12 24 16.67% 2 4
Shtetet e Bashkuara 15433 23667 80.15% 12370 18969
Shqipëria 4 6 75.00% 3 5
Armenia 4 6 25.00% 1 2
Austria 63 84 17.46% 11 15
Bahrejni 1 1 0.00% 0 0
Belgjika 209 246 56.94% 119 140
Bosnja 6 6 66.67% 4 4
Bostova 1 2 0.00% 0 0
Bullgaria 3 4 100.00% 3 4
Kroacia 19 24 78.95% 15 19
Qipro 13 16 69.23% 9 11
Republika Çeke 11 12 27.27% 3 3
Danimarka 15 17 40.00% 6 7
Egjipti 5 6 20.00% 1 1
Estonia 7 7 42.86% 3 3
Finlanda 28 32 42.86% 12 14
Franca 2249 2599 30.24% 680 786
Gjeorgjia 1 1 0.00% 0 0
Gjermania 2537 3078 33.94% 861 1045
Greqia 128 167 56.25% 72 94
Grendlanda 3 3 0.00% 0 0
Hungaria 57 78 33.33% 19 26
Islanda 2 2 50.00% 1 1
Irlanda 54 50 61.11% 33 31
Izraeli 111 144 51.35% 57 74
Italia 1869 2658 49.28% 921 1310
Kosova 9 25 44.44% 4 11
Kuvajti 4 9 0.00% 0 0
Britania e Madhe 2110 2619 71.68% 1512 1877
Emiratet e Bashkuara 6 6 0.00% 0 0
Turqia 153 249 60.78% 93 151
Zvicra 32 62 25.00% 8 16
Suedia 247 334 80.57% 199 269
Sudani 1 1 0.00% 0 0
Spanja 514 860 36.58% 188 315
Afrika e Jugut 2 1 0.00% 0 0
Senegali 1 1 0.00% 0 0
Arabia Saudite 0 0 0.00% 0 0
Rumania 16 20 50.00% 8 10
Katari 2 2 0.00% 0 0
Portugalia 354 403 40.40% 143 163
Polonia 288 377 27.08% 78 102
Palestina 1 1 0.00% 0 0
Omani 1 1 0.00% 0 0
Norvegjia 25 50 40.00% 10 20
Holanda 41 45 56.10% 23 25
Mali i Zi 2 2 0.00% 0 0
Monako 1 2 100.00% 1 2
Moldavia 3 4 100.00% 3 4
Malta 85 94 62.35% 53 59
Luksemburgu 4 5 25.00% 1 1
Lituania 8 9 37.50% 3 3
Litenshtajni 1 1 0.00% 0 0
Tailanda 1 1 0.00% 0 0
Tajvani 252 417 57.14% 144 238
Koreja e Jugut 13 14 23.08% 3 3
Singapori 129 139 75.97% 98 106
Rusia 0 0 0.00% 0 0
Filipinet 6 28 83.33% 5 23
Pakistani 116 160 35.34% 41 57
Zelanda e Re 72 81 54.17% 39 44
Nepali 2 2 0.00% 0 0
Malaizia 19 24 26.32% 5 6
Japonia 2 2 0.00% 0 0
India 4559 5958 50.87% 2319 3031
Hong Kongu 20 38 60.00% 12 23
Brunei 1 1 0.00% 0 0
Bangladeshi 7 17 0.00% 0 0
Australia 610 650 60.33% 368 392
Afganistani 1 1 0.00% 0 0
Gjithsej 34936 49467   21514 31024
Mesatarja 0.34%

 

 Referencat

  •  Facebook, Government Requests Report, së fundi vizituar më 6 Nëntor 2014 tek https://govtrequests.facebook.com/

Komentet nga Facebook:

Po këto i keni lexuar?

Komentoni