Si të paraqes artikujt në dy kolona në wordpress?

Shpesh herë artikujt në dizajnët e wordpress pamjeve janë të paraqitura në një kolonë. Për të ndryshuar këtë në pamjen tuaj atëherë duhet të redaktoni skedën index.php të pamjes suaj.

Hapni hostin tuaj (përmes shfletuesve ose programeve të ndryshme) kaloni tek dosja ku keni të ngarkuar worpress dhe të gjitha elementet tjera.

Pastaj kaloni tek dosja wp-content, pastaj tek dosja themes dhe në këtë dosje do të gjeni skedën index.php. Shkarkoni këtë skedë në kompjuterin tuaj dhe e redaktoni. Tek kjo skedë duhet të ndërroni kodin në dy vende:

 

Pra e zëvendësoni kodin e mëposhtëm tek index.php:

 

me këtë kod:

 

Dhe më poshtë në mbyllje të kodit e zëvendësoni kodin:

 

me këtë kod:

 

P.S. < ?php duhet të e ofroni kllapën < me ? për të funksionuar kodi.

Komentet nga Facebook:

Po këto i keni lexuar?

Komentoni