Si t’i fsheh ikonat në desktop?

Fshehja e ikonave të cilat i keni në desktop, nëse përdorni Windows XP dhe Windows 7, është shumë e thjeshtë duke kaluar vetëm tre hapa.

Fshehja e ikonave në Windows XP
Kaloni në desktop dhe mbi të shtypni me të djathtën e miut, me të shtypur me të djathtë do të paraqitet një listë si më poshtë ose ngjashëm. Kaloni tek “Show Desktop Icons” (si në foto) dhe largoni shenjën para-zgjedhëse.

 

 

Fshehja e ikonave në Windows 7

Veprim i ngjashëm si më sipër. Kaloni në desktop dhe shtypni me të djathtë të miut. Në ekran do të paraqitet një listë si në foto më poshtë ose ngjashëm. Kaloni tek “Show desktop icons” dhe largojeni shenjën para-zgjedhëse.

 

Komentet nga Facebook:

Po këto i keni lexuar?

Komentoni