Standartet dhe indikatorët e cilësisë

Udhëzues mbi standartet dhe indikatorët e cilësisë i përgatitur nga Instituti i Trajnimit të Administratës Publike.

Ky publikim është prodhuarme asistencën e Bashkimit Europian.Përmbajtja e këtij publikimi është përgjegjësi e projektit“Asistencë teknike mbi Sistemet e Cilësisë së Trajnimitnë Shqipëri” dhe nuk mund të konsiderohen në asnjëmënyrë si pikpamje të Bashkimit Europian

Komentet nga Facebook:

Komentoni