HTML univers në ueb programim

Shkruan: Skender Mustafi Dijetarët e mëdhenj në të gjitha lëmit studimore shumë herë kanë pranuar që vetëm atëherë kur kanë arritur një shkallë të lartë edukativo-studimore kanë arritur të kuptojnë sa të komplikuara janë gjërat që më herët u janë dukur të thjeshta. Sa me vlerë janë gjërat që më herët u janë dukur jo edhe aq me vlerë. Kështu është rasti edhe me HTML-në. Të gjithë ata që kam takuar dhe në një mënyrë ose tjetër janë marrë me ueb programim, nëse janë pyetur nëse dinë të programojnë me HTML, pa asnjë hezitim…

Read More

Si të përpunoj një GIF në PhotoShop

Autor : Skender Mustafi Përpunimi i fotove dinamike, GIF fotove, është akt i bashkimit të dy e më shumë fotove në një foto të vetme. Kusht i realizimit të animacioneve është që fotografitë të kenë ndryshime. Në shembullin tonë kemi marr vetëm dy foto për të realizuar një efekt të thjeshtë: Foto nr. 1 ka madhësi origjinale 335px : 60px. Foto nr. 2 është rezultat i përpunimit të vogël të fotos nr. 1.. Ndryshimet janë minimale edhe atë: ndryshimi i ngjyrës në të majtë dhe ndryshimi i madhësisë në 334px…

Read More